Зменшення чисельності робітників Уч за рахунок скорочення кількості робітників, не виконують норм виробітку, рекомендується визначати за такою формулою:

Уч = ЧнПн + Чн1Пн1+Чн2Пн2…/100*КсКу,

де Чн, Чн1, Чн2 — чисельність робітників, не виконують норм виробітку і згрупованих за ступенем недовиконання цих норм у даному (звітному) періоді часу;

Пн, Пн1, Пн2 — відповідний відсоток недовиконання норм виробітку по кожній групі робітників у цей же період часу;

Кс — коефіцієнт, що визначає плановане скорочення чисельності робітників, не виконують норм в результаті впровадження розроблених заходів;

Ку — коефіцієнт, що визначає збільшення загальної чисельності основних робітників у планований період часу.

Приклад. В ПМК у 1972 р. не виконали норм виробітку 42 робітників на 25%; 28 —на 18; 46 на 12 і 52 на 5. На 1973 р. заплановано ряд заходів, у результаті виконання яких, кількість робітників, що не виконують норми, має знизитися на 60%.

У 1973 р. планується збільшити загальну чисельність робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах на 10%.

Користуючись вищенаведеною формулою (16), визначаємо зменшення чисельності робітників за рахунок скорочення числа робітників, не виконують норм виробітку:

Уч = 42 * 25 + 28 * 18 + 46* 12 + 52 * 5/100 *0,6 *1,1 = 15 чол.

У розрахунку на весь 1973 р., в якому планується 240 виходів кожного робітника, умовна кількість вивільнюваних осіб-днів буде

240 * 15 = 3600 чол-днів.

Економічний ефект від зниження накладних витрат складе

0,6* 3600 = 2160 руб.

Поліпшення використання робочих по кваліфікації

У будівництві ще мають місце окремі випадки використання кваліфікаційних робітників на роботах, що не вимагають високої кваліфікації, що призводить до зниження продуктивності. Про це можна судити по зіставленню розряду робіт з тарифним розрядом виконують робітників. Розмір зниження продуктивності праці визначається за формулою

Сп=(1-Тк/Тк1)/100,

 

де Тк — тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розряду виконуваних робіт;

Тк1 — тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розряду робітників.

Зменшення чисельності робітників внаслідок підвищення рівня використання їх кваліфікації розраховується за формулою

Уч= (Сп — Сп1)*Чр/100,

де Сп —розмір зниження продуктивності праці в результаті використання робітників не по кваліфікації, в даному (звітному) періоді часу, проц.; Сп1 — то ж у майбутньому (плановому) періоді часу, проц.; Чр — чисельність робітників, на яких поширюється запланований захід.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here