Звітні дані будівельних організацій свідчать про те, що продуктивність праці у робітників, для яких заробітна плата обчислюється по акордних нарядах з відрядно-преміальною системою оплати праці, вище, ніж у робітників, оплачуваних за звичайними відрядними нарядами.

Підвищення продуктивності праці призводить до умовного вивільнення частини робочих Вч, величина якої визначається за формулою

Вч=Псп-Псп*100/Пр,

де Псп — збільшення числа робочих, оплачуваних по акордних нарядах з відрядно-преміальною системою оплати праці;
Пр — відсоток росту продуктивності праці у робітників з оплатою за відрядно-преміальною нарядам, проти рівня продуктивності праці робітників-відрядників.

Приклад. За звітними даними БМУ у робітників з оплатою по акордних нарядах з відрядно-преміальною оплатою в 1973 р. продуктивність праці була на 12% вище, ніж в інших робітників-відрядників.

В базовому році середній охоплення робітників відрядно-преміальною оплатою праці становив 45% загальної чисельності робітників-відрядників.

Планом організаційно-технічних заходів на 1974 р. передбачено доведення числа робітників, яким будуть видані акордні вбрання з відрядно-преміальною оплатою, до 60% чисельності робітників-відрядників. Кількість робітників-відрядників у даному БМУ -410 чол.

Виходячи з наведених даних, додатково на відрядно-преміальну оплату праці буде переведено

Псп = 410(60 — 45) /100=62 робітників.

Користуючись формулою, встановлюємо кількість умовно вивільнених робітників

Вч = 62 62*100/112 = 7 робітників.

При числі робочих виходів 238 зниження витрат праці за рік складе

7*238 = 1666= чол.-днів.

Зниження накладних витрат, тобто річний економічний ефект, визначається в сумі

0,6*1666 = 999 руб. 60 коп.

Збільшення кількості робітників, зайнятих на комплексних роботах

Встановлено, що виконання норм робітниками комплексних бригад зі спеціалізованими ланками вище, ніж у робітників інших бригад, у зв’язку з тим, що у перших краще використовується робочий час.

Таким чином, збільшення числа комплексних бригад або їх чисельного складу сприяє зростанню продуктивності праці і умовного зниження чисельності робітників.

Зниження чисельності робітників Сч в цьому випадку рекомендується визначати за формулою

Сч= Учк – УчкПо/Пк,

де Учк — збільшення кількості робітників у комплексних бригадах;
По — відсоток виконання норм виробітку в інших бригадах;
Пк — відсоток виконання норм у комплексних бригадах.

Приклад. За нарядами визначено, що середнє виконання норм у робітників комплексних бригад (зі спеціалізованими ланками) 128%.

 

У розглянутому БМУ планується в наступному році збільшити число робітників, зайнятих в комплексних бригадах на 80 чол.

Користуючись формулою вище, встановлюємо умовне зниження чисельності робітників завдяки даному заходу

Сс= 80-80*111/128=10 чол.

Плановане число робочих виходів в наступному році — 238. У цьому випадку умовне зменшення витрат часу складе

238*10 = 2380 чол.-днів.

Виходячи з того, що зменшення витрат праці на кожен людино-день приносить зменшення накладних витрат на 60 коп., визначаємо економічний ефект

0,6* 2380 = 1428 руб.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here