Заходи щодо механізації робіт призводять до зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості. Їх величини визначаються за формулами (1) і (2). У тих випадках, коли відомий показник натуральної виробітку, використовують формулу (7).

Економічний ефект заходів по механізації робіт визначається але формулою

Эмр = (Сд — Сп) – (Мед – Мсп) Пк,

де О — річний обсяг робіт, виконуваний запропонованим механізованим способом;
Сд — собівартість виконання одиниці робіт, до впровадження запропонованого заходу, руб.;
Сп — собівартість виконання одиниці робіт, запропонованим механізованим способом;
Мсд — вартість машин, які беруть участь у виконанні робіт до впровадження запропонованого заходу, руб.;
Мсп — вартість машин, які беруть участь у виконанні робіт після впровадження запропонованого заходу, руб.;
Пк — нормативний коефіцієнт економічної ефективності (приймається для будівництва рівним 0,12, згідно СН 423-71).

Приклад. У РМВ запланований захід з оштукатурення стін за допомогою штукатурної станції (розчинонасоса).

Собівартість 1 м2 поліпшеної штукатурки стін, до впровадження зазначеного заходу, при виконанні робіт вручну за звітними даними становила 64 коп. Собівартість такої ж роботи, виконаної З механізованим нанесенням розчину для обризга і грунту визначилася в розмірі 56 коп. Вартість машин при виконанні робіт вручну була дорівнює нулю, а при використанні штукатурної станції (розчинонасоса) -2100 руб.

В планованому році механізованим способом передбачається виконати 52 000 м2 стін.

Виходячи з наведених даних і використовуючи формулу (10), визначаємо економічний ефект в результаті застосування механізації при виконанні штукатурки стін

Эмр= 52 000 (0,64 — 0,56) — (0 — 2100)* 0,12 = 3908 руб.

У разі, якщо запланований захід передбачає модернізацію працюючої машини, в результаті чого знижується собівартість одиниці робіт, слід застосовувати формулу

 

Эмр = (Сд —Сп) — Нк3м,

де Зм — одноразові витрати на модернізацію машини.

У тих випадках, коли механізація робіт не викликає додаткових витрат і в результаті їх застосування зменшується тільки розцінка, то для розрахунку економічного ефекту застосовують потрібну формулу.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here