Зростання продуктивності праці у зв’язку з поліпшенням використання робочого часу за рахунок скорочення його внутрізмінних втрат визначається за формулою

Пр=(100-Bc)* 100/100 — -100 Вт

де Вс — знижені втрати часу в планованому періоді,%;
Вт — втрати часу в базовому періоді, проц.

Приклад. За матеріалами фотографії НІК внутрішньозмінні втрати часу робітників у БМУ становлять 11% бюджету робочого часу.

Заплановані заходи щодо поліпшення організації праці на об’єктах будівництва і зміцнення трудової дисципліни, які повинні зменшити втрати за всіма факторами їх виникнення в середньому на 40%, тобто на 4,4% змінного часу.

В цьому випадку втрати часу складуть 6,6%.

Користуючись формулою вище, встановлюємо зростання продуктивності праці

Пр=(100-6,6)*100 /100-11-100 = 4,9%.

Зниження трудомісткості визначаємо за формулою (1)

Ст= 4,9*100/100+4,9 =4,7%.

В тому випадку, коли зниження втрат робочого часу приймають рівним відсотку зниження трудомісткості, ріст продуктивності праці можна визначати за формулою (2), тобто в цьому випадку

Пр=4,7/100-4,7*100=4,9%.

Отримаємо той же результат.

При розрахунку економічного ефекту слід враховувати, на яку кількість робочих поширене запланований захід і до кінця розрахункового року.

Приклад. Наведене вище захід поширене на 186 робочих відрядників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах у РМВ, до кінця року залишилося 196 робочих днів.

Зниження витрат праці в цьому випадку складе

186*196*0,047 = 1713 чол .-дня,

що спричинить за собою скорочення умовно-постійної частини накладних витрат.

У відповідності з СН 423-71 зменшення витрат праці на 1 чол.-день скорочує накладні витрати на 0,6 крб. Виходячи з цього економічний ефект зниження втрат становитиме:

0,6* 1713 = 1027 крб. і 80 коп.

Зниження целосменных і прихованих втрат

У РМВ за звітними даними целосменные втрати часу (в тому числі прогули) склали в розрахунку на рік на одного робітника 3 дні, відпустки за свій рахунок — 5 днів. У зв’язку з чим фактичний річний бюджет робочих днів склав в минулому році 232 дня. З початку поточного року розроблені заходи по скороченню целосменных втрат на 75%, тобто на 8 * 0,75 = 6 дн. Таким чином, планове число виходів збільшено до 232 + 6 = 238 днів.

Збільшення річного бюджету робочих днів в році має призвести до умовного вивільнення їх чисельності. Середньооблікова кількість робітників у планованому році — 380 чол.

Скорочення чисельності рекомендується розраховувати за формулою

 

Сч=Дп— Дф / Дп*Чр,

де Дп — кількість робочих днів в планованому році;
Дф — фактична кількість робочих днів у попередньому році;
Чр — середньооблікова кількість робітників у планованому році.

Використовуючи формулу (9) і наведені вище дані, встановлюємо умовне зменшення чисельного складу

Сч = 2382-232/238*380 = 10 чол.

Число умовно вивільнених чол.-днів в розрахунку на рік:

238*10 = 2380 чол.-днів.

Економічний ефект від зменшення накладних витрат

0,6*2380 = 1428 руб.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here