Кожен тип тканини має безліч характерних ознак. Вони полягають в особливостях структури, набору виконуваних функцій, походження, характер механізму оновлення. Охарактеризувати ці тканини можна за декількома критеріями, але найбільш поширеним виступає морфофункціональну приналежність. Така класифікація тканин дає можливість найбільш повно і істотно охарактеризувати кожен тип. Залежно від морфофункціональних ознак розрізняють такі види тканини: епітеліальна (покривна), опорно-трофічна м’язова і нервова.

Особливості будови епітеліальної тканини: загальні морфофункціональні ознаки

До эпителиям відносять групу тканин, широко поширених в організмі. Вони можуть відрізнятися за походженням, тобто розвиватися з ектодерми, мезодерми або энтодермы, а також виконувати різні функції.

Перелік загальних морфофункціональних ознак, характерних для всіх епітеліальних тканин:

1. Складаються з клітин, які називаються епітеліоцити. Між ними є тонкі межмембранные щілини, в яких відсутня міжклітинну речовину. У ньому, в свою чергу, є надмембранный комплекс (глікокалікс). Саме через нього в клітини потрапляють речовини і через нього ж виводяться з клітин.

2. Клітини епітеліальних тканин розташовані дуже щільно, що обумовлює утворення пластів. Саме їх наявність дозволяє тканини виконувати свої функції. Способи з’єднання клітин між собою можуть бути різними: за допомогою десмосом, щілинних або щільних контактів.

3. Сполучна і епітеліальна тканини, які розташовані одна під одною, поділяє базальна мембрана, що складається з білків і вуглеводів. Її товщина складає 100 нм – 1 мкм. Всередині епітелію немає кровоносних судин, а отже, їх харчування здійснюється дифузно, з допомогою базальної мембрани.

4. Для клітин епітелію характерна морфофункціональну полярність. У них є базальний і апікальний полюс. Ядро епітеліоцитів розташовується ближче до базального, а практично вся цитоплазма знаходиться у апікального. Там можуть знаходитися скупчення війок і мікроворсинок.

5. Епітеліальні тканини відрізняються добре вираженою здатністю до регенерації. Для них характерна наявність стволових, камбіальних і диференційованих клітин.

Різні підходи до класифікації

З точки зору еволюції клітини епітелію сформувалися раніше клітин інших тканин. Їх первинна функція полягала в отграничении організму від зовнішнього середовища. На сучасному етапі еволюції епітеліальні тканини виконують кілька функцій в організмі. Згідно з даною ознакою, розрізняють такі види цієї тканини: покривна, всмоктувальна, видільна, секреторна та інші. Класифікація епітеліальних тканин за морфологічними ознаками враховує форму епітеліоцитів та їх кількість шарів в пласті. Так, виділяють одношарові і багатошарові епітеліальні тканини.

Характеристика одношарових однорядних епітелію

Особливості будови епітеліальної тканини, яку прийнято називати одношаровій, полягають у тому, що пласт складається з єдиного шару клітин. Коли для всіх клітин пласта характерна однакова висота, то ведуть мову про одношаровому однорядном епітелії. Висота епітеліоцитів обумовлює подальшу класифікацію, згідно з якою говорять про наявність в організмі плоского, кубічного і циліндричного (призматичного) одношарового однорядного епітелію.

Одношаровий плоский епітелій локалізується в респіраторних відділах легень (альвеолах), дрібних протоках залоз, сім’яниках, порожнини середнього вуха, серозних оболонках (мезотелии). Утворюється із мезодерми.

Місцями локалізації одношарового кубічного епітелію є протоки залоз і канальці нирок. Висота і ширина клітин приблизно однакові, ядра округлі і розташовуються в центрі клітин. Походження може бути різним.

Такий тип одношарової однорядною епітеліальної тканини, як циліндричний (призматичний) епітелій, розташовується в шлунково-кишковому тракті, протоках залоз, збірних трубочках нирок. Висота клітин значно перевищує ширину. Має різне походження.

Характеристика одношарового багаторядного миготливого епітелію

Якщо одношарова епітеліальна тканина утворює пласт клітин різної висоти, то ведуть мову про багаторядному мерцательном епітелії. Така тканина вистилає поверхні повітроносних шляхів і деяких ділянок статевої системи (сім’явивідних шляхів і яйцепроводов) Особливості будови епітеліальної тканини даного типу полягають у тому, що її клітини бувають трьох типів: короткі інтернейрони, довгі війчасті і келихоподібні. Усі вони розташовуються в один шар, однак інтернейрони клітини не дістають до верхнього краю пласта. Коли зростають, вони диференціюються і перетворюються в війчасті або келихоподібні. Особливістю реснитчатых клітин є наявність на апикальном полюсі великої кількості вій, келихоподібні клітини здатні виробляти слиз.

Класифікація та будова багатошарового епітелію

Клітини епітелію можуть утворювати кілька шарів. Вони розташовані один на одному, отже, безпосередній контакт з базальною мембраною є тільки у самого глибоко розташованого, епітеліоцитів базального шару. У ньому знаходяться стовбурові та камбіальні клітини. Коли вони диференціюються, то просуваються в зовнішню сторону. Критерієм для подальшої класифікації є форма клітин. Так виділяють багатошаровий плоский зроговілої, багатошаровий плоский неороговевающий і перехідний епітелій.

Характеристика багатошарового плоского зроговілого епітелію

Утворюється із ектодерми. З цієї тканини складається епідерміс, є поверхневим шаром шкіри, і кінцевий ділянку прямої кишки. Особливості будови епітеліальної тканини цього типу полягають в наявності п’яти шарів клітин: базального, шипуватого, зернистого, блискучого і рогового.

Базальний шар являє собою один ряд високих циліндричних клітин. Вони щільно пов’язані з базальною мембраною і мають здатність до розмноження. Товщина шипуватого шару становить від 4 до 8 рядів шипуватий клітин. У зернистому шарі – 2-3 ряду клітин. Епітеліоцити мають уплощенную форму, щільні ядра. Блискучий шар – це 2-3 ряди клітин гинуть. Найближчий до поверхні роговий шар, складається з великої кількості рядів (до 100) мертвих клітин пласкої форми. Це рогові лусочки, в яких є рогове речовина кератин.

 

Функція цієї тканини полягає в захисті глибоко лежачих тканин від зовнішніх пошкоджень.

Особливості будови багатошарового плоского епітелію неороговевающего

Утворюється із ектодерми. Місцями локалізації є роговиця ока, ротова порожнина, стравохід і частина шлунка деяких видів тварин. Має три шари: базальний, шипуватий і плоский. Базальний шар стикається з базальною мембраною, що складається з призматичних клітин, що мають великі овальні ядра, дещо зсунуті до апікальному полюса. Клітини цього шару, ділячись, починають висуватися наверх. Таким чином, вони перестають стикатися з базальною мембраною і переходять в шипуватий шар. Це декількох шарів клітин, що мають неправильну багатокутну форму і овальне ядро. Шипуватий шар переходить у поверхневий – плоский шар, товщина якого становить 2-3 клітини.

Перехідний епітелій

Класифікація епітеліальних тканин передбачає наявність так званого перехідного епітелію, що утворюється із мезодерми. Місця локалізації – ниркова балія, сечоводи і сечовий міхур. Три шари клітин (базальний, проміжний і покривний) сильно розрізняються за будовою. Для базального шару характерно наявність дрібних камбіальних клітин різної форми, які лежать на базальній мембрані. У проміжному шарі клітини світлі і великі, причому кількість рядів може бути різним. Це безпосередньо залежить від того, наскільки наповнений орган. У покривному шарі клітини ще більш великі, для них характерна багатоядерність, або поліплоїдія, здатні виділяти слиз, який оберігає поверхню пласта від згубного зіткнення з сечею.

Залозистий епітелій

Характеристика епітеліальних тканин була неповною без опису будови та функцій так званого залозистого епітелію. Даний тип тканини широко поширений в організмі, його клітини здатні виробляти і виділяти особливі речовини – секрети. Розмір, форма, структура залізистих клітин досить різноманітна, як і склад і спеціалізація секретів.

Процес, в ході якого утворюються секрети досить складний, протікає в декілька етапів і називається секреторним циклом.

Особливості будови епітеліальної тканини, що складається з залозистих клітин, обумовлені насамперед її призначенням. З даного виду тканини відбувається утворення органів, основною функцією яких буде вироблення секрету. Ці органи прийнято називати залозами.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here