У тому разі, коли встановлений (або планується) певний відсоток зниження трудомісткості виконуваних робіт внаслідок застосованого (або запланованого) заходи, ріст продуктивності праці визначається по наступній формулі:

Тс = Пр/100-Пр*100.

Приклад 1. Заплановані заходи по вдосконаленню організації праці повинні підвищити продуктивність праці на 12%. Користуючись формулою (1), визначаємо відсоток зниження трудомісткості

ТС=12/100+2*100=10,7%.

Зниження трудомісткості призводить до економії накладних витрат, яка обчислюється у відповідності з СН 423-71 у розмірі 60 коп. за кожен людино-день зниження трудомісткості.

Приклад 2. Впроваджено захід по вдосконаленню організації праці знизило трудомісткість на 10,7%. Користуючись формулою (2), встановлюємо відсоток зростання продуктивності праці

Пр=10,7/100-10,7*100=12%.

При розрахунку зростання продуктивності праці в цілому по організації Про необхідно враховувати питома вага робітників, на яких поширюється запропоноване захід, в загальній чисельності облікового складу працюючих у дачної організації. Так

Про = Ч1П1+Ч2П2=Ч3П/Ч0

де Ч1, год.2 основні підприємства, Ч3 — число працюючих, на яких поширено впроваджуване захід;

П1, П2, П3 — відповідний їм зростання продуктивності праці;

Ч0 — загальна чисельність працюючих в даній організації.

Приклад. У РМВ застосовані передові методи робіт, в результаті яких у 42 мулярів підвищилася продуктивність праці на 18%, у 24 монтажників на 16, 34 штукатурів на 12 і 28 малярів на 10. Загальна чисельність працюючих в даному БМУ — 295 чол. Застосовуючи формулу (3), визначаємо зростання продуктивності праці по організації в цілому

Про = 42,18 + 24,16 + 34,12 + 28,10 / 295 = 6,2 %.

У тому разі, коли не відома чисельність робітників, охоплених окремими заходами, слід підсумувати пряму економію трудових витрат по кожному заходу і за отриманою величиною визначити загальне зростання продуктивності праці в цілому по організації.

Визначення зниження трудомісткості при зростанні продуктивності праці

Економічну ефективність запланованого заходу характеризує зниження трудомісткості робіт у людино-днях, величина якої приймається в розрахунок при визначенні економічної ефективності в грошовому вираженні.

Зниження витрат праці (трудомісткість в людино-днях) на будівельно – монтажних роботах Ст, в результаті впровадження запланованих заходів визначається за такими формулами:

Ст=Тд*Тз/100;
Ст=Тд*Тз/100+Пр,

 

де Ст — зниження трудомісткості, чол-день;
Тд — трудомісткість до впровадження заходу, чол.-день;
Тз —зниження трудомісткості,%;
Пр — зростання продуктивності праці, проц.

Приклад. Бригаді доручено робота по кладці стін трудомісткістю 620 чол – днів. В результаті впровадження запланованого заходу продуктивності праці збільшується на 12%, а трудомісткість знижується на 10,7%.

В такому випадку, користуючись формулою (4), визначаємо зниження трудомісткості

Ст = 620*10,7/100 = 66 чол.-днів.

Такий самий результат отримаємо, якщо відомий відсоток зростання продуктивності праці, застосовуючи при цьому формулу вище,

Ст= 620*12/100 + 12 =66 чол.-днів.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here