Загальна частина

  • Розрахунок економічного ефекту зводиться до визначення: зменшення трудомісткості в людино-днях або у відсотках до роботи;
  • зростання продуктивності праці у відсотках до вихідного рівня; зниження собівартості в рублях будівельно-монтажних робіт за всіма статтями витрат.

Перші два фактора, у кінцевому результаті, сприяють скорочення умовно-постійної частини накладних витрат, що є підставою для визначення величини економічного ефекту у грошовому вираженні.

Викладені рекомендації щодо розрахунків економічного ефекту і зниження трудомісткості будівельно-монтажних робіт можуть бути використані при:

  • планування заході, що забезпечують виконання встановленого завдання по зростанню продуктивності праці;
  • розробці планів РМВ (ПМК), дільниць і бригад по впровадженню наукової організації праці;
  • складанні планів нової техніки і організаційно-господарських заходів будівельно-монтажної організації;
  • виконання розрахунків річного економічного ефекту для визначення потрібного розміру премії працівникам.

Слід мати на увазі, що впровадження прогресивних методів організації праці матеріально стимулюються в рівній мірі і в такому ж порядку, як і за створення і впровадження нової техніки (стор 468).

Розрахунок економічного ефекту, як правило, виконується на стадії проектування заходів щодо покращення і вдосконалення організації праці (у тому числі і заходів НОТ) і згодом коригується з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт із застосуванням запланованих заходів, тобто здійснюється в два прийоми: розрахунок планованої ефективності та розрахунок фактичної ефективності, отриманої в результаті впровадження у виробництво запланованих заходів.

В обох випадках, розрахунок осуществляетря шляхом зіставлення планових або фактичних показників з показниками вихідного рівня. У зв’язку з цим дуже важливо правильно та достовірно визначати їх, базуючись на даних бухгалтерської й статистичної звітності або інших офіційних документах.

 

Наведені нижче способи розрахунку економічної ефективності обґрунтовані на наступних документах:

  • «Інструкція по визначенню економічної ефективності капітальних вкладень у будівництві» (СН 423-71), затверджена Держбудом СРСР 31 травня 1971 р. за погодженням з Держпланом СРСР і Госкомтрудом (інструкція СН 248-63 скасована з введенням в дію СН 423-71 з 1 липня 1971 р.);
  • «Тимчасові методичні вказівки по визначенню економічної ефективності НОТ в будівельних організаціях», розроблені НІІЕС Держбуду СРСР;
  • «Методичні рекомендації з розрахунками економічної ефективності карт організації праці», розроблені НДІБВ Держбуду УРСР і схвалені секцією організації і нормування праці Науково-технічної ради Держбуду УРСР 10 червня 1971 р., К., 1971 р.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here