Держбуд УРСР, Держплан СРСР, Держкомпраці, Мінфіну СРСР, Стройбанк СРСР за погодженням з ВЦРПС від 24 жовтня 1973 р. затвердили «Положення про новій формі бригадного господарського розрахунку в будівництві». Цей прогресивний метод низового характеру може бути впроваджений на будівництві об’єктів будь-якого призначення, розрахунки за якими здійснюються за повну їх готовність, або за етапи робіт, що визначаються в проектах, у порядку, встановленому Держбудом СРСР.

Укладення договору з бригадами

Будівельно-монтажна організація укладає з бригадами, що виробляють роботи на об’єкті, один договір. Бригада генпідрядної організації бере участь у здійсненні контролю за своєчасним і якісним виконанням робіт іншими бригадами.

Досягнуті результати є наслідком того, що бригаді, згідно з договором, надають певну оперативно-виробничу і господарську самостійність.

У договорі передбачаються такі основні обов’язки сторін:

  • бригади — виконання робіт у встановлені терміни і в точній відповідності з технічною документацією, а також будівельними нормами і правилами в межах розрахункової вартості доручених бригаді робіт з дотриманням правил зберігання та раціональне витрачання матеріалів та правил охорони праці і техніки безпеки;
  • будівельно-монтажної організації — своєчасне забезпечення будівництва об’єкта технічною документацією, будівельними машинами, конструкціями і деталями для виконання бригадою робіт, передбачених договором, відповідно з графіком виконання робіт;
  • впровадження наукової організації праці і прогресивної технології виробництва будівельних робіт, що забезпечують систематичний зростання продуктивності праці;
  • створення умов, що забезпечують збереження матеріалів, конструкцій та інструментів, переданих бригаді;
  • здійснення інженерно-технічного керівництва будівництвом, виконання заходів по охороні праці і техніці безпеки.

Вищестоящим організаціям (тресту, комбінату, міністерству) надано право встановлювати додаткові зобов’язання сторін, що підлягають включенню в договір, з урахуванням особливостей будівельного виробництва.

 

У договорі наводиться розрахункова вартість робіт, яка встановлюється у відповідності з «Методичними вказівками щодо визначення розрахункової вартості (планової собівартості) робіт, доручаємої бригаді, перекладеної на нову форму господарського розрахунку» *.

*«Будівельна газета», 1973, 23 листопада.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here