Частина витрат часу бригадира передбачається величиною норми часу на складі необхідних підготовчо-заключних робіт (ПЗР). Практика показує, що витрати часу бригадира на виконання бригадирских обов’язків доцільні, якщо вони складають не більше 30-40% його робочого часу. Великі витрати часу свідчать про те, що бригадир виконує не властиві йому адміністративно-технічні функції, що має місце у великих бригадах, де практично бригадир майже не працює як робочий (дивіться таблицю нижче).

Витрати праці бригадира на виконання адміністративно-технічних функцій, проц., до його змінному часу за вибірковими спостереженнями хронометражным

Найменування показників

При числі робітників у бригаді, чол

10

15

20

25

Виконання кам’яних, бетонних і теслярських робіт

30

30

40

50

Монтаж збірних конструкцій

30

45

60

75

Виконання оздоблювальних робіт

15

22

30

40

Виконання санітарно-технічних і електротехнічних робіт

25

40

 

50

60

Встановлено, що оптимальна чисельність спеціалізованих бригад — 12-16 чол.; комплексних бригад — 20-30 чол., а бригад кінцевої продукції — 35-50 чол. Рекомендується така чисельність робітників у бригадах, які працюють позмінно: 1 — 65%, II -35%; у три зміни; 1 — 55%, 11 — 30%; III -15 %. На монтажі великопанельних будинків склад змінних ланок приблизно рівний.

Розподіл робітників по змінах проводиться виконавцем робіт (майстром) спільно з бригадиром, в залежності від структури робіт і сформованих конкретних виробничих умов.

Бригадний господарський розрахунок у будівництві

Широке поширення отримала нова форма бригадного госпрозрахунку за методом Героя Соціалістичної праці Н. А. Злобіна (Управління Зеленоградського Главмосстроя).

Сутність методу полягає в тому, що комплексна або спеціалізована бригада кінцевої продукції укладає договір з адміністрацією будівельно-монтажного управління на виконання комплексу (етапу) робіт на об’єкті за розрахунковою їх вартості в кошторисних цінах. Між бригадою і управлінням будівництва встановлюються строго регламентовані відносини з усіх питань, що залежить від діяльності самої бригади.

Метою нової форми господарського розрахунку бригад є створення умов для максимального використання резервів економного витрачання матеріально-технічних засобів, підвищення продуктивності праці, скорочення тривалості будівництва об’єктів, поліпшенню якості і зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт. У досягненні наведених показників матеріально зацікавлена бригада, отримуючи за це встановлену премію.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here