Як показують хронометражні спостереження, відсоток виконання норм за різними видами робіт коливається. Виходячи з цього рекомендується при розрахунку враховувати процент виконання норм по кожному виду робіт (дивіться таблицю нижче).

Витрати праці і виконання норм виробітку

Професія

Витрати праці на весь обсяг робіт, чол. годину

Відсоток виконання норм

Витрати праці з урахуванням виконання норм (2:3-)-100

Витрати праці, чол-день (4:8,2)

Кількість робітників у бригаді при терміні виконання робіт 23 дня

Розрахункове (5:23)

Що приймається (з округленням)

Муляри

2886

132

2186

266

11,6

12

Теслярі

838

116

721

88

3,8

4

Бетонщики

525

108

486

59

2,6

3

Штукатури

315

126

250

30

1,3

1

Транспортні робітники

684

111

615

75

3,3

3

Разом

5248

120

4373

533

29,6

23

В даному випадку, при невеликому коливанні відсотка виконання норм за видами робіт результати розрахунку не змінилися.

Якщо муляри оволоділи суміжною професією бетоняра, то в даній бригаді може бути 15-мулярем, а якщо один із мулярів володіє професією штукатура, то в цьому випадку число мулярів в бригаді складе 16 осіб. В даному випадку бригада буде називатися комплексної бригадою мулярів (за провідної професії).

Склад бригад, визначений на основі калькуляцій витрат праці, іноді не є найкращим з точки зору раціонального поділу праці в бригаді, так як в діючих ЕНиРах на будівельно-монтажні роботи до складу параграфа включаються розрахункові, а не технологічні склади ланок. Виходячи з цього, при визначенні складу бригад, доцільно в необхідних випадках коригувати приймається склад ланок з урахуванням рекомендацій, наведених у технологічних картах, картах трудових процесів і в «Посібнику з організації праці при виробництві будівельно-монтажних робіт» ЦНИИОМТП Держбуду СРСР.

Наступний етап — визначення кваліфікаційного складу бригади. Він встановлюється шляхом вибірки з калькуляції витрат праці розрядів робітників, відповідних даній роботі за ТКС або Енір за формою.

Форма

Кваліфікаційний склад бригади

№ п. п

Найменування робіт

 

Професія робочих по ТКС або Енір

Розряд

6

5

4

3

2

1

В цілях спрощення рекомендується при складанні калькуляції витрат праці проставляти проти кожного виду робіт розрахунковий склад робочих ланки із застосовуваних збірників Енір або іншого нормативного джерела.

Згідно з «Положенням про бригаді» бригадир працює в бригаді в якості робітника.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here