На передових будівництвах країни складаються довготривалі плани робіт бригад (на п’ятирічку, на рік). Планування роботи комплексних бригад на тривалий період часу і оволодіння більшістю її членів суміжними професіями сприяє збереженню сталості складу бригади і значно скорочує плинність кадрів.

У комплексних бригадах слід забезпечувати нормативне співвідношення кількості робітників у всіх ланках бригади, що виконують як основні, так і допоміжні роботи.

При комплектації бригад слід проводити розрахунок кількісного, професійного і кваліфікаційного складу бригади. Він проводиться на основі наступних даних: планової тривалості роботи даної бригади на об’єкті; обсягу робіт поручаемого бригаді, професійно – кваліфікаційної структури робіт; нормативних трудовитрат на одиницю кінцевої продукції; середнього рівня виконання норм бригадою.

Необхідні для розрахунку дані визначаються: тривалість виконання завдання — за графіком виконання робіт; обсяг робіт за проектом або поруч; професійно-кваліфікаційна структура робіт і нормативні трудовитрати — по калькуляції до наряду; середній рівень виконання норм — по звітності за останні 3-4 місяці.

Чисельність бригади визначається за формулою:

Ч = Тр/ДпС*8,2 *100

де Тр — трудомісткість робіт, чол-год.;
Дп — термін виконання роботи (у робочих днях або змінах);
З — середній відсоток виконання норм;
8,2 — середня кількість людино-годин в зміну при п’ятиденному робочому тижні.

Приклад. Чисельність бригади, яка повинна виконати виробниче завдання трудомісткістю по калькуляції 5248 чол. годину, термін виконання робіт за графіком -23 робочих дня і при середньому виконання норм даної бригадою за останні 3 місяці — 120%, складе:

5248/23*120*8,2*100=23 чол.

У складі загального нормативного часу 5248 чол. годину. складають: кам’яні—2886; теслярські — 838; бетонні — 525; штукатурні — 315 і транспортні роботи — 684 чол. годину.

 

Питома вага окремих робіт, відс.:

 • Кам’яні 2886/5248=55.
 • Теслярські 838/5248=16.
 • Бетонні 525/5248=10.
 • Штукатурні 315/5248=6.
 • Транспортні 684/5248=13.

Виходячи з цього раціональний професійний склад бригади такий:

 • Муляри 23*0,55=13.
 • Теслярі 23*0,16=4.
 • Бетонщики 23*0,10=2.
 • Штукатури 23*0,6=1.
 • Транспортні робочі 23*0,13=3.
 • Загальна чисельність бригади 23 людини.

При розрахунку кількісного складу бригади за професіями зазвичай користуються середнім відсотком перевиконання норм за всіма видами планованих робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here