Фактична вироблення одного працівника за звітний період встановлюється шляхом ділення кошторисної вартості виконаних робіт (з урахуванням залишку незавершеного виробництва) на фактичну середньоспискову чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і в подсоюзных виробництвах, які перебувають на балансі даної будівельної організації.

Вона визначається за формулою

Вц= З/Ч,

де З — кошторисна вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, руб., за певний час (рік, квартал, зміна), з урахуванням залишку незавершеного виробництва;
Ч — фактична середньооблікова чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і в підсобному виробництві в той же календарний час (обчислюється в порядку, передбаченому Інструкцією ЦСУ СРСР).

Наприклад, будівельно-монтажним управлінням за травень виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт власними силами з урахуванням різниці незавершеного виробництва (на початок і кінець місяця) в сумі 232 540 руб. Фактична середньооблікова чисельність працівників у цьому місяці була 385 чол.

У цьому разі фактична вироблення одного працюючого в травні склала (у чисельнику вартість виконаних робіт, а в знаменнику чисельність працівників)

Bp =232 540/385 = 604 руб.

Слід мати на увазі, що кількість працівників включаються не тільки робітники, безпосередньо зайняті на будівельно-монтажних роботах, та робітники підсобних виробництв, що знаходяться на балансі будівельної організації, а також усі інженерно-технічні працівники і службовці. Не враховуються робочі та інший персонал обслуговуючих господарств (транспортних, складських, житлово-комунальних тощо).

 

Основний недолік визначення рівня продуктивності праці за ціннісного методу (вироблення у грошовому вираженні) полягає в тому, що отриманий в результаті вище наведеного розрахунку показник рівня продуктивності праці не повною мірою відображає дійсні зусилля будівельних організацій (дільниць робіт, бригад) у боротьбі за зростання продуктивності праці, так як чим дорожчі матеріали і готові конструкції і чим більше виконано матеріаломістких робіт, тим краще виглядає показник продуктивності праці.

Наприклад, монтажник при укладанні готових залізобетонних панелей перекриттів досягає змінне вироблення, в середньому, 250 руб.; муляр при кладці цегляних стін — 50 руб.; штукатур -10 руб. і маляр на роботі за клейовий фарбуванні стін і стель — 5 руб.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here