Позика на оплату чеків нелімітовані чекових книжок надається тільки тим підрядникам, які користуються позикою під розрахункові документи в дорозі, так як чеки оплачуються з позичкового рахунку.

Позики на придбання лімітованої чекової книжки для розрахунків із транспортними організаціями видаються організаціям і підприємствам, які не одержують позички під розрахункові документи в шляху. Видаються при відсутності чи нестачі власних оборотних коштів, з розрахунку 30-денної потреби для оплати послуг і робіт, виконаних транспортними організаціями.

Чекова книжка видається строком на 30 днів; залишок коштів по книжці приймається у погашення позички.

Позики на придбання лімітованої чекової книжки для розрахунків з одногородними постачальниками матеріальних цінностей видаються підрядним організаціям за рахунок вільного ліміту кредитування на заготівлю матеріалів на суму 10-денної потреби в коштах для розрахунків. Книжка дійсна не більше 3 місяців.

Позики на капітальний ремонт будівельних машин, засобів транспорту і інших основних засобів — в рахунок майбутніх амортизаційних відрахувань на термін до 6 місяців з погашенням у поточному році.

Під прийняті установами Будбанку СРСР акцептовані замовниками рахунки підрядних організацій за виконані будівельно-монтажні роботи, не оплачені із-за тимчасової відсутності коштів на рахунках замовників,— на строк до 45 днів — п. 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. [3] запропоновано Держбанку СРСР і Стройбанку СРСР відносити суми заборгованості за позичкою на замовника, з погашенням її в строк до 45 днів. За користування цією позичкою банки стягують плату у міру 5 відсотків річних — по діючим підприємствам і організаціям – замовникам з віднесенням на результати діяльності, а за знову споруджуваних підприємств — за рахунок резерву міністерства, відомства-замовника на надання фінансової допомоги.

 

Позики на виплату заробітної плати видаються, якщо до дня видачі її на розрахунковому рахунку немає або недостатньо коштів для розрахунків з працівниками організації. Організаціям, які виконують виробничо-господарські показники плану, позика надається з дозволу керуючого банком. Для видачі позики організаціям, незадовільно працюють і які допустили невиконання планово-економічних показників, необхідно клопотання (письмове або телеграфне) і гарантія міністерства (відомства) або його головних управлінь, відділів виконкомів Рад депутатів трудящих.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here