Розрахунки між генпідрядником і субпідрядниками — спеціалізованими будівельними організаціями здійснюються в порядку, прийнятому для розрахунків між замовником і генеральним підрядником. У необхідних випадках генпідрядник може давати доручення замовнику на перерахування коштів, належних субпідряднику, безпосередньо з рахунку замовника, що обумовлюється в Особливих умовах до договору.

Оплата рахунків за виконані будівельно-монтажні роботи по основних об’єктів будівництв здійснюється установами банку тільки після отримання підписаного акту про виконання підготовчих робіт (форма № 4). Розрахунки підрядних організацій і замовників з постачальниками за матеріали, конструкції, обладнання та послуги здійснюються за затвердженими в установленому порядку цінами. За правильність цін відповідає постачальник, а контролює правильність їх застосування покупець (підрядник-замовник).

Установи Будбанку СРСР контролюють дотримання договорів поставки.

Зменшення асигнувань у планах фінансування на придбання обладнання можливо при уточненні сум договорів на його постачання [25].

Розрахунки за послуги, надані будівництва підприємством-замовником, здійснюються через установи Будбанку СРСР за встановленими цінами (тарифами) та, за їх відсутності, за плановою заводської собівартості, але не вище цін, прийнятих у кошторисах.

Кошти на виплату заробітної плати працівникам будівельно-монтажних організацій та їх підсобних виробництв і допоміжних господарств видаються установами Будбанку СРСР у відповідності з порядком, викладеним в Інструкції Будбанку СРСР і Держбанку СРСР від 4 липня 1966 р. № 3/46 [26].

Банківське кредитування капітального будівництва. Короткострокове кредитування підрядних організацій здійснюється на принципах строковості, поверненості, плановості і цілеспрямованості, а також гарантії кредиту готівкою матеріальними цінностями.

Короткострокове кредитування підрядних організацій спрямоване на зміну виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

 

До числа позичок, що надаються підрядним організаціям установами банку належать позички:

  • на заготівлю будівельних конструкцій, деталей, блоків, матеріалів і пального понад нормативу, виходячи з плану на майбутній період, обсягів та структури робіт, умов завезення і виробництва заготовляється виробів. Позика видається при наявності ліміту кредитування, сообщаемого установою банку, в якому відкрито рахунок вищого органу підрядника; розрахунку потреби в кредиті, складають позичальником;
  • на покриття затрат по незавершеному провадженню будівельно-монтажних робіт, виконуваних за планом і у встановлені терміни здачі об’єктів та етапів робіт, в частині, що не покривається власними оборотними коштами.

Цей кредит видається в межах, установлених на квартал лімітів кредитування. Якщо планові залишки незавершеного виробництва всередині кварталу перевищують планові на кінець кварталу, може бути видана внутрішньоквартальна позика в розмірі до 25% ліміту банку на поточний квартал.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here