Виконані підрядними організаціями роботи оплачуються установами Будбанку СРСР (Держбанку СРСР) в міру виконання обсягів робіт і в межах кошторисної вартості будівництва, на підставі актів приймання робіт замовником. Найбільш прогресивною формою розрахунків є розрахунки за закінчений об’єкт і за закінчений етап. П. 19 Правил фінансування будівництва встановлено, що «установи Будбанку СРСР приймають до оплати акцептовані замовником рахунки підрядників за виконані будівельно-монтажні роботи з додатком до них актів приймання (форма № 2 за закінчений об’єкт і форма № 2а — за закінчений етап робіт):

  • по об’єктах кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт до 50 тис. руб., а по об’єктах сільського будівництва — до 35 тис. руб.— після закінчення будівництва об’єкта в цілому;
  • по житловим будинкам, школам, дитячим дошкільним установам, готелів та інших об’єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, будівництво яких здійснюється за типовими проектами (при кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт понад 100 тис. руб.— після закінчення усіх робіт по об’єкту або в два етапи, за нульовий цикл і надземну частину);
  • за інших об’єктів, не передбачених у підпунктах «а» і «б» при терміні будівництва їх не більше одного року після закінчення усіх робіт по об’єкту або після завершення етапів робіт (підземна частина, надземна частина, монтажні роботи тощо).

За згодою сторін порядок розрахунків, наведений в підпункті «у», може бути поширений і на об’єкти з терміном будівництва більше одного року.

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. № 389 [3] зобов’язала міністерства і відомства СРСР і ради міністрів союзних республік:

 

  • завершити у 1971 р. перехід в будівництві на розрахунки між замовниками та підрядниками за повністю закінчені будівництвом об’єкти або етапи робіт без проміжних платежів по всьому житлового і культурно-побутового будівництва та об’єктів виробничого призначення кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт до 100 тис. руб.;
  • забезпечити подальше розширення практики розрахунків у будівництві без проміжних платежів на інших об’єктах виробничого призначення, а також комунального господарства з тим, щоб завершити в основному перехід на цю форму розрахунків в 1972 р.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here