Джерелом фінансування державних нецентралізованих капітальних вкладень державних підприємств і організацій служать переважно кошти фонду розвитку виробництва, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонду ширвжитку, місцеві доходи і ін.

Капітальні вкладення колгоспів фінансуються за рахунок власних доходів — неподільних фондів. Капітальні вкладення споживчої кооперації — за рахунок фонду фінансування капітальних вкладень і капітального ремонту, створюваного в установленому для споживкооперації порядку.

Джерелами фінансування будівництва житлових будинків із залученням коштів трудящих є кошти житлово-будівельного кооперативу (40 відсотків) і довгостроковий кредит банку (60 відсотків). Залишки позик на кінець року становили: за 1965 р.—627, за 1970 р.—2069, а за 1972 р.— 2528 млн. рублів [21].

Джерелом фінансування капітального будівництва, спрямованого на технічне вдосконалення виробництва, впровадження нової техніки й поліпшення технології виробництва, не передбачені планом капітальних вкладень і не пов’язані з новим будівництвом, є банківські кредити, що надаються за умови ефективності впроваджених заходів та окупності в нормативні строки (п. 37 Правил фінансування). Зростання кредитів банків на ці цілі характеризується наступними даними: в 1960 р. Видано кредитів у сумі 386 млн. руб., в 1972 р.— 538 млн. руб. [22].

Пункт 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. «Про вдосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового виробництва» [23] встановлено, що капітальні вкладення в промисловості здійснюються на підприємствах, витрати на будівництво яких можуть бути відшкодовані в строк до п’яти років з моменту введення в експлуатацію, за рахунок кредиту Будбанку СРСР і передбачених по фінансовому плану на цю мету власних коштів промисловості. Широке використання кредитів Будбанку СРСР забезпечило кращу окупність і ефективність капіталовкладень, підвищило використання резервів підприємств і щодо зменшило питома вага коштів, що виділяються з бюджету.

Організації Будбанку СРСР здійснюють систематичний контроль за своєчасним перерахуванням замовниками коштів, призначених на фінансування капітального будівництва (амортизація, прибуток, інші джерела) і реалізують надані їм права щодо безспірного стягнення нарахованих сум.

 

Розпорядниками коштів, що виділяються на фінансування капітальних вкладень є замовники (титулодержатели), яким в установах Будбанку СРСР відкриваються рахунки фінансування капітального будівництва. Підрядним будівельним організаціям відкриваються розрахункові рахунки.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here