Замовники подають установам Будбанку СРСР довідки про затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації (форма № 6), копії зведених кошторисно-фінансових розрахунків. При будівництві окремих об’єктів на діючих підприємствах подаються лише довідки про затвердження проектів і кошторисів на ці об’єкти. У випадках відсутності затвердженої проектно-кошторисної документації, висновків експертизи, застосування індивідуальних проектів при наявності типових банками фінансування цих об’єктів не здійснюється.

Кошторисна вартість будівництва за зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком, затвердженим у складі проектного завдання, є межею (кошторисним лімітом) для фінансування будівництва. У разі зміни кошторисної вартості будівництва установи Будбанку СРСР перевіряють дотримання порядку її перегляду.

Види фінансування капітальних вкладень

У плануванні капітальних вкладень розрізняють такі види фінансування капітального будівництва:

  • державні централізовані капітальні вкладення;
  • державні нецентралізовані капітальні вкладення;
  • кошти громадських організацій (підрозділяються на централізовані і нецентралізовані);
  • кошти колгоспів;
  • кошти житлово-будівельних кооперативів;
  • капітальні ремонти.

На здійснення капітальних ремонтів договори підряду не укладаються. Міністерства (відомства), виконкоми Рад депутатів трудящих-замовники подають Стройбанку СРСР та його установам на місцях річні плани фінансування капітальних вкладень з поквартальною розбивкою (форма № 5) по будівництвах, підприємствам, організаціям та установам.

Джерелами фінансування капітальних вкладень державних підприємств і організацій, що здійснюються згідно з планом державних централізованих капітальних вкладень є: * засоби державного бюджету; частина амортизаційних відрахувань, призначених для відновлення основних фондів; прибуток підприємств і господарських організацій; мобілізація внутрішніх ресурсів та інші джерела (доходи від реалізації попутного видобутку корисних копалин: вугілля, руди тощо).

 

Питома вага державних централізованих капітальних вкладенні в загальному обсязі капітальних вкладень має тенденцію до зменшення: якщо в четвертій п’ятирічці він становив 80,9 відсотка, то у восьмий — 71,5 відсотка, а в 1972 р.— 69,4 відсотка всіх капітальних вкладень [20].


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here