Субпідрядник відшкодовує генпідряднику витрати по обслуговуванню тимчасово переданих робітників у розмірі 35% заробітної плати, нарахованої за період роботи у субпідрядника. Для будов з підвищеними нормами накладних витрат відсоток відшкодування встановлюється угодою сторін.

У виняткових випадках на виробництво невідкладних додаткових і аварійних робіт генпідрядник видає субпідряднику наряд-замовлення з наступним оформленням їх фінансування; при відмові установ банку оплатити рахунки генпідрядника за додаткові роботи, останній не має права стягувати з субпідрядника суми, не сплачені замовником.

Генпідрядник зобов’язаний компенсувати субпідряднику у межах встановлених нормативів подорожчання, пов’язане з виробництвом спеціальних робіт на території діючих підприємств, у цехах, реконструйованих будівлях і т. п.

Витрати генпідрядника на підтримання необхідної температури в приміщеннях за період, що перевищує встановлений графіком термін виконання робіт, відшкодовуються субпідрядником за їх фактичною вартістю.

Санкції за невиконання окремих обставин

Сторони в особливих умовах, має право передбачати санкції за невиконання окремих обставин, за порушення яких чинними правовими нормами санкції не встановлені; наприклад, за ненадання субпідряднику фронту робіт, за ненадання окремих послуг та ін. Мається на увазі, що встановлення таких санкцій повинно стимулювати сторони до прискорення введення в дію об’єктів з найменшими витратами коштів.

 

Взаємовідносини між трестом і підпорядкованими йому будівельними управліннями

Взаємовідносини між трестом, на який поширено дію Положення про соціалістичне державне виробничому підприємстві та підпорядкованими йому будівельними (монтажні, будівельно-монтажними) управліннями та іншими прирівняними до них будівельними організаціями, а так само не будівельними підрозділами – управління виробничо-технологічної комплектації, баз механізації, допоміжними промисловими виробництвами та іншими обслуговуючими господарствами визначається «Тимчасовими рекомендаціями про взаємини будівельно-монтажного тресту та його підрозділів у нових умовах планування й економічного стимулювання» [13], схваленими бюро Междуведомственной комісії при Держплані СРСР від 10 серпня 1972 р. (протокол № 269-6).


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here