Положеннями передбачено оперативне підпорядкування субпідрядних організацій в процесі виробництва робіт генеральному підряднику. При цьому генпідряднику надається право давати субпідрядникам обов’язкові до виконання розпорядження, що стосуються порядку, черговості виконання та якості робіт, а також заходів, що забезпечують дотримання технології будівельного виробництва.

Укладення договорів на виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт між генпідрядними і субпідрядними організаціями свого міністерства проводиться у відповідності з чинним законодавством, Правилами про підрядні договори, Правилами фінансування будівництва, Положенням про взаємовідносини організацій — генеральних підрядників з субпідрядними організаціями та Положенням про взаємовідносини між генпідрядними і спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями даного міністерства.

Укладаючи договір на виробництво монтажних і спеціальних будівельних робіт, субпідрядник зобов’язаний прийняти до виконання всі роботи свого профілю спеціалізації, передбачені договором генпідряду з замовником обсязі, затвердженому плану міністерства для генпідрядника. Якщо обсяг монтажних і спеціальних будівельних робіт за договором більше або менше плану, затвердженого субпідрядної організації, сторони зобов’язані одночасно з підписанням договору порушити клопотання про коригування плану субпідрядника.

Складання проекту субпідрядного договору лежить на обов’язку субпідрядника і здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим Положенням, затвердженим Держбудом СРСР і Держпланом СРСР [11]. Спори, які виникають між договірними сторонами, вирішуються відомчим арбітражем при міністерстві (главку, комбінаті).

Положення* передбачає, що зміни, внесені до видані креслення і викликають необхідність переробок раніше зведених конструкцій, як правило, не приймаються субпідрядником. У виняткових випадках такі зміни можуть бути прийняті до виконання з вказівкою відповідних республіканських міністерств і главстроев та оформленням документів, що гарантують оплату непридатних і знову запроектованих робіт.

*Мається на увазі «Положення про взаємовідносини між генпідрядними і спеціалізованими субпідрядними будівельно-монтажними організаціями Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР», затверджене наказом Минтяжстроя СРСР від 4 травня 1971 р, №64.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь