Відповідальність підрядника

0
344

Відповідальність підрядника — підрядник сплачує замовнику при порушенні договірних зобов’язань пеню у таких випадках та розмірах:

  • за несвоєчасне завершення будівництва об’єкта (підприємства, будівлі, комплексу, лінії) — 0,05 відсотків кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, але не більше 500 рублів в день за кожен день прострочення;
  • за порушення передбачених договором строків виконання етапів робіт — пеню в розмірі 0,05% за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів, крім пені, — неустойку у розмірі 2 відсотків кошторисної вартості робіт по етапу;
  • за затримку усунення недоробок і виправлення допущених підрядником дефектів в роботах і конструкціях, проти строків, встановлених актами приймальних комісій — сплачує замовнику штраф у сумі 100 рублів за кожний день прострочення. Замовник має право до усунення підрядником недоробок і дефектів затримати перерахування підряднику коштів на преміювання за введення в дію виробничих потужностей, пускових комплексів і об’єктів.

Відповідно до п. 65 Правил про договори підряду підрядник несе відповідальність за доброякісність виконаних робіт зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини у виконаних роботах, виявлені у відповідні гарантійні терміни.

За затримку в усуненні допущених підрядником дефектів, виявлених до закінчення гарантійного періоду, підрядник сплачує замовнику неустойку в сумі 100 рублів за кожний день прострочення понад встановленого терміну усунення. У випадку, якщо підрядник не усунув дефекти у встановлені актами терміни, замовник має право усунути дефекти своїми силами за рахунок підрядника і, крім того, стягнути з підрядника неустойку у розмірі ї відсотків вартості робіт по усуненню дефектів.

Договірні сторони можуть передбачити санкції за невиконання таких зобов’язань, за порушення яких чинним законодавством санкції не передбачені, а також підвищені нормативи санкцій.

Суми неустойки (пеня), уплоченные підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядчикові в разі закінчення усіх робіт по об’єкту до встановленого договором термін.

Сплата неустойки (штраф, пеня) за прострочення або інше неналежне виконання зобов’язання і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов’язань, не звільняє сторони від виконання зобов’язань в натурі, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

Документація, що подається розголошення установі Будбанку (Держбанку) СРСР. Відповідно до п. 71 Правил про договори підряду на капітальне будівництво, замовник подає розголошення будівництво установі банку в одному примірнику такі документи:

  • генеральний пли річний договір підряду на капітальне будівництво (або додаткову угоду до генерального договору); титульний список будови;
  • каталоги індивідуальних одиничних розцінок;
  • каталоги кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, конструкції та вироби;
  • внутрипостроечный титульний список; особливі умови до договору;
  • календарний план виробництва робіт по етапах і видам робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here