Головний (старший) диспетчер тресту (РМВ, СУ, ПМК) у своїй діяльності з вирішення оперативних питань виробництва є центральною фігурою і підпорядкований безпосередньо керівнику і головному інженерові тресту (будівельного управління). Головний диспетчер тресту і його працівники; як правило, здійснюють керівництво через начальників і головних інженерів будівельно-монтажних управлінь, начальників оперативних відділів трестів, директорів підприємств, а також через відповідну низову диспетчерську службу. З лінійним технічним персоналом (виконробами; майстрами) головна диспетчерська встановлює зв’язок тільки в термінових випадках, що вимагають негайних дій. При цьому про віддалених розпорядження або вказівки в подальшому інформуються відповідні керівники організацій (підприємства).

У відповідності з Інструкцією (СН 370-67) в обов’язки диспетчерського персоналу в будівництві входять:

  • систематичний облік, контроль і регулювання виконання будівельно – монтажних робіт;
  • участь у складанні та обговоренні планів (графіків) робіт, які розробляються виробничими управліннями та відділами будівельно-монтажних і спеціалізованих організацій;
  • контроль за своєчасним і комплектним забезпеченням об’єктів будівництва матеріалами, конструкціями, енергетичними ресурсами, робочою силою, транспортом, механізмами, засобами зв’язку та будівельним обладнанням;
  • коригування у разі необхідності оперативного плану роботи будівельно-монтажних і спеціалізованих організацій (підрядних та субпідрядних), підсобних виробництв і господарств;
  • оперативне вирішення питань щодо попередження та ліквідації порушень, що виникають в процесі виконання робіт;
  • збір поточної інформації про хід виконання робіт від відповідальних виконавців, технічний аналіз її і узагальнення;
  • підготовка оперативно-диспетчерських нарад, які проводяться керівництвом, і складання зведеного звіту про хід робіт;
  • отримання та доведення до підрозділів даних про прогнозі погоди; координація дій підрозділів при пожежах, аваріях, нещасних випадках та інших надзвичайних обставинах (до прибуття керівництва цих підрозділів).

При застосуванні в будівництві системи сітьового планування та управління диспетчерський персонал виконує додаткові функції, визначені Інструкцією.

Керуючий трестом своїм наказом уточнює і визначає права і обов’язки диспетчерської служби як тресту, так і підвідомчих організацій, підприємств і служб, керуючись наведеними вище положеннями і конкретними виробничими умовами праці, а також встановлює терміни і форми зведень оперативного обліку та інформації, які повинні представлятися в диспетчерські служби.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here