Організація будівництва потоковим методом

0
908

Потоковий метод будівництва — прогресивний метод організації будівництва, що базується на розчленуванні виробничого процесу на окремі строго обумовлені відповідно до технологічної послідовності стадії робіт, що виконуються одночасно на різних захватках. Будівельно-монтажні роботи ведуться безперервно і рівномірно по суміщеного графіка з випуском готової будівельної продукції (всього будинку або частини його) через певні проміжки часу.

Особливістю поточного будівництва є розбивка споруджуваного об’єкта на захватки (секції, прольоти або інші частини будівлі, споруд), а комплексу будівельних і монтажних робіт — на цикли. Бригади спеціалізованих робочих постійного складу, відповідно оснащені машинами, механізованим інструментом і пристосуваннями, виконують певний цикл робіт послідовно на всіх захватах, переміщаючись з однієї на іншу строго за графіком. Кожна бригада, закінчуючи роботи на відведеній їй захватці, готує таким чином фронт робіт для виконання наступної бригадою нового циклу робіт.

Створюється система циклових (приватних, елементарних) потоків, з яких утворюється загальний будівельний потік (спеціалізований, об’єктний, комплексний). На кожній захватці цикли робіт слідують в установленому порядку один за іншим. Роботи на об’єкті в цілому розгортаються по ступінчастому графіком і в період усталеного потоку ведуться одночасно на всіх захватках. Створюються умови, що сприяють повному суміщення робіт в часі, що забезпечує їх виконання в темпі, передбаченому графіком виконання будівельно-монтажних робіт.

Потоковий метод будівництва забезпечує рівномірність виконання будівельно-монтажних робіт у правильній технологічної послідовності, постійне завантаження робочих по догляду потоку, повне використання машинної техніки і матеріальних ресурсів, що в результаті сприяє закінченню робіт у строки, встановлені графіком.

Основи потокового методу будівництва викладені в главі Сніп III—А. 2—62.

В залежності від структури і виду будівельної продукції розрізняють потоки:

  • приватні — елементні потоки, що представляють собою послідовне виконання одного процесу на ряді захваток;
  • спеціалізовані — складаються з ряду поточно виконуваних на захватках процесів, об’єднаних випуском загальній за характером будівельної продукції у вигляді конструктивних елементів будівель (споруд) або етапів робіт;
  • об’єктні — характеризуються сукупністю спеціалізованих потоків, продукцією яких є закінчений будівництвом будівлю (споруду, дорога, мережа зовнішнього водопроводу тощо);
  • комплексні — представляють собою групу об’єктних потоків, об’єднаних спільною продукцією у вигляді комплексу споруд (житлові квартали і масиви, промислові підприємства тощо).

По часу і тривалості циклів розрізняють потоки:

  • безперервні (довгострокові) потоки — потік, що функціонує необмежено тривалий час; рекомендується в якості основної форми організації потокового будівництва на великих зосереджених і лінійно-протяжних об’єктах;
  • ритмічні — потік з однаковою тривалістю виконання робіт на кожній захватці (дільниці);
  • неритмічні — потік, в якому тривалість циклів неоднакова.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here