Типова технологічна карта повинна відповідати рекомендованою формою, наведеною у Вказівках, і містити такі розділи:

Область застосування карти

У ньому наводяться:

  • коротка характеристика видів робіт, конструкцій, конструктивних елементів або частин будівель і споруд, виконання та будівництво яких передбачається технологічною картою;
  • характеристика умов і особливостей виробництва робіт (робіт, способи механізації, змінність, геологічні, гідрогеологічні, кліматичні та інші умови), прийнятих в карті, а також перелік (склад) робіт, визначених карткою; вказівки про прив’язку карти до конкретного об’єкта будівництва.

Техніко-економічні показники будівельного процесу

Цей розділ містить: витрати праці в людино-днях на весь обсяг робіт і на прийняту одиницю виміру, вироблення на одного робітника в зміну в натуральних показниках, витрати машино-змін і енергетичних ресурсів на весь обсяг, прийнятий у технологічній карті, а також порівняльні показники продуктивності (витрат) праці при виконанні процесу, передбаченого картою, і по калькуляції.

Організація і технологія будівельного процесу

У цьому розділі наводяться:

  • вказівки до підготовки об’єкта і вимоги до готовності попередніх робіт і конструкцій, дотримання яких необхідно для нормального виконання будівельного процесу, передбаченого картою;
  • схематичний план і розрізи тієї конструктивної частини будівлі (споруди), на якій будуть виконуватися роботи, а також схеми організації робочої зони (будівельного майданчика) в період виробництва даного виду робіт;
  • вказівки про тривалість зберігання і запасі конструкцій, виробів і матеріалів на будівельному майданчику (робочій зоні);
  • методи і послідовність виробництва робіт, розбивка будівлі (споруди) на захватки і яруси, способи транспортування матеріалів і конструкцій до робочих місць, типи застосовуваних риштовання, пристосувань та інші вказівки, необхідні для виконання даних робіт;
  • основні вимоги до якості робіт, обов’язкові для виконавців (але Сніп, Дсту, Ту та проектом), а також вказівки про систему контрольних вимірювань і візуальних спостережень, які виконуються в процесі виробництва робіт, що забезпечують належну якість зведених конструкцій і споруд.

Дивіться далі – Організація і технологія будівельного процесу


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here