Як правило, розробляються типові технологічні карти на комплексні процеси будівельно-монтажних робіт, результатом яких є закінчена продукція (зведені окремі конструктивні елементи, частини чи секції будинків і споруд, а в деяких випадках і споруди в цілому).

Застосування типових карт на конкретних об’єктах будівництва передує прив’язка їх до місцевих умов. Вона полягає в уточненні обсягів робіт, засобів механізації, потреби в матеріальних ресурсах, а також графічної схеми організації процесу відповідно фактичним розмірами тієї частини будівлі або споруди, для зведення якої складена типова карта. Слід мати на увазі, що прив’язка типової технологічної карти до місцевих умов, не може змінювати прийняті в ній методи виконання робіт і техніко-економічні показники будівельного виробництва в гіршу сторону.

Центральний науково-дослідний і проектно-інструментальний інституту організації, механізації та технічної допомоги будівництва Держбуду СРСР (ЦНИИОМТП) склав і видав Методичні вказівки щодо розробки типових технологічних карт в будівництві, які встановлюють форму і зміст технологічної карти.

Вказівки визначають, що технологічна карта може бути складена:

  • на процес зведення конструктивних елементів будівлі або споруди (монтаж збірних залізобетонних перекриттів, пристрій покрівлі тощо); на процес виконання різних видів робіт (кам’яні, штукатурні, малярні та інші);
  • на комплекс окремих видів робіт певного обсягу (укладання 1 км трубопроводу, 1 км асфальтової дороги з усіма супутніми роботами;
  • на процес виконання комплексу робіт, пов’язаних із спорудженням частини будівлі або споруди (монтаж збірних залізобетонних елементів типової секції промислової будівлі, монтаж конструкцій типової трансформаторної підстанції).

Можлива розробка декількох варіантів технологічних карт для одного і того ж будівельного процесу залежно від способу організації та виконання робіт, застосовуваних засобів механізації проектних і конструкторських рішень, геологічних і кліматичних та інших умов здійснення будівництва.

У технологічних картах повинні бути передбачені прогресивні способи організації будівництва та виробництва робіт, що відповідають сучасному рівню розвитку будівельної техніки, а також високопродуктивні прийоми і методи праці, наведені в типових картах трудових процесів.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here