Основою контролю за витрачанням матеріалів є зіставлення фактичного їх витрати з встановленим по виробничим нормам.

Для масових видів загальнобудівельних і спеціальних робіт НІІЕС Держбуду видано збірник «Виробничі норми витрати будівельних матеріалів», вид. 2. М., Стройиздат, 1968.

Щомісячно начальники будівельних ділянок (виробники робіт) складають звіт за формою М-29 про витрату основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами. Звіт за формою М-29 служить підставою для списання будівельних матеріалів на собівартість будівельно-монтажних робіт і повинен бути представлений в бухгалтерію будівельного управління не пізніше 5-го числа наступного місяця. Такий звіт складається з окремих об’єктів або ділянок, якщо облік виконуваних робіт ведеться по дільницях на підставі даних про виконання будівельних і монтажних робіт за місяць.

При заповненні звіту за формою М-29 роботи, зазначені у журналі обліку виконаних робіт і в акті інвентаризації незавершеного виробництва будівельно-монтажних робіт, поділяються за їх різновидів, передбачених у виробничих нормах. У кожний рядок форми вписуються по кожному об’єкту найменування конструктивних елементів або видів будівельних і монтажних робіт, що вимагають для свого виконання матеріалів, фактична витрата яких зіставляється з нормативним. Витрата матеріалів за нормою на весь виконаний обсяг робіт за місяць по об’єкту підраховується шляхом множення кількості фактично виконаних робіт на норму витрат матеріалів на одиницю робіт. Підрахунок підсумку витрати матеріалів по нормі виробляється шляхом підсумовування даних графи «На виконаний обсяг робіт» по кожному виділеному в звіті матеріалу. Фактичний витрата кожного матеріалу за місяць показується в цілому по об’єкту.

Перевитрата чи економію матеріалів проти встановлених норм обчислюється щодо кожного об’єкта як різниця між підсумковими даними витрати окремих матеріалів за нормою на виконаний обсяг робіт та даними фактичного витрачання цих матеріалів. У разі, якщо начальником будівельної дільниці (виконавцем робіт) ведеться будівництво кількох об’єктів, то після розрахунків по кожному об’єкту проводиться підрахунок відповідних пооб’єктніх підсумків в цілому по будівельній ділянці. При цьому дані про перевитрату або економію матеріалів представляються як сума доданків по всіх об’єктах в розгорнутому вигляді, тобто окремо за перевитрати і окремо по економії.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here