Відділ УПТК

Категорія тресту

I

II

III

IV

Керівництво

5

5

5

4

Відділ комплектації

6-7

5-6

5

4

Відділ реалізації

6

5

4

4

Оперативно-виробничий відділ (група)

5

3-4

3

2-3

Планово-економічний відділ (група)

4-5

4

3

2-3

Бухгалтерія

5

5

4-5

4-5

Чисельність і внутрішня структура лінійних служб УПТК будівельно – монтажних трестів залежить від конкретних умов і форм організації управління в даному тресті, кооперованих та господарських зв’язків, складу і організації виробничо-комплектувальної бази УПТК, схеми руху матеріалопотоків і інших умов. До складу цих служб повинні входити майстра, диспетчери, завідувачі виробництвом, завідувачі складом (комірники), товарознавці.

Лінійні ділянки по комплектації і контейнеризації матеріалами, виробами і конструкціями, вузлами та обладнанням, а також ділянки механізації транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт очолює начальник ділянки.

Виробничі ділянки по підвищенню будівельної готовності, переробці матеріалів у напівфабрикати і вироби очолює завідувач підсобним виробництвом, який керує ними через відповідних майстрів.

Чисельність лінійних працівників УПТК встановлюється в межах загальної чисельності та фонду заробітної плати по тресту в цілому.

Структура і чисельність лінійних служб встановлюються наказами трестів, а також штатними розкладами.

УВТК є єдиним (генеральним) постачальником для всіх споживачів в будівельно-монтажному тресті і єдиним споживачем для всіх постачальників цього тресту.

Оплата за поставлену будівельно-монтажним управлінням комплектну продукцію (як зовнішніми постачальниками, так і підприємствами УПТК) проводиться одержувачем через УПТК за затвердженими планово-розрахунковими цінами і здійснюється за поставку в цілому технологічного комплекту.

В цілях відображення подальшого якісного вдосконалення форм організації і діяльності УВТК трестів і ДСК, які отримали у практиці за останній час значна впровадження і розвиток, НІІЕС Держбуду СРСР розробив і видав «Рекомендації з організації управління виробничо-технічної комплектації будівельно-монтажному тресті». М., Стройиздат, 1973.

У Реконструкціях, крім викладеного вище тексту, наводяться організаційно-структурні форми і функції, права та обов’язки керівництва, відділів, лінійних та виробничих підрозділів УПТК, а також права і майнова відповідальність УПТК.

Рекомендації схвалені будівельними міністерствами.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here