Введення в експлуатацію житлових будинків в великопанельному виконанні зростає в 1975 р. до 42,6 млн. м2 загальної площі проти 28,7 млн. м2 в 1970 р. [3], а виробництво великопанельних елементів житлових і соцкультбытовых будівель збільшиться в 1,5 рази в порівнянні з 1970 р. [4].

Особлива увага приділяється впровадженню збірності в сільському будівництві, посилюється потужність підприємств по виготовленню збірних несучих та огороджуючих конструкцій одноповерхових тваринницьких приміщень, зерносховищ, елеваторів та ін

Застосування укрупнених збірних конструкцій скорочує вагу і тривалість зведення будівель і споруд, зменшує витрати машино-змін підйомних механізмів, знижує витрати живої праці на фізичну одиницю (кубічний метр будівлі, квадратний метр площі житлових будинків тощо).

Широке розвиток збірності та підвищення заводської готовності збірних елементів приводить до відносного збільшення на будівельному майданчику обсягів монтажних робіт і до зменшення обсягів бетонних, кам’яних та оздоблювальних робіт. Таким чином, індустріалізація будівництва впливає на структуру робіт, що виконуються на будівельному майданчику, і на склад засобів механізації.

Досить важливим напрямком і неодмінною умовою індустріалізації будівництва є комплексна механізація та автоматизація будівельних і монтажних робіт. Сучасний розвиток механізації характеризується широким переходом до комплексного використання машин, що забезпечують виключення ручної праці при виконанні певних видів робіт або споруді конструктивних елементів будівель.

Підвищення рівня механізації і автоматизації будівельних робіт, а також рівня збірності дозволить скоротити питома вага ручної праці в 1975 р. до 35% проти 49,1 —в 1970 р. [4].

Наявність на будівництвах індустріальних конструкцій і підйомно-монтажних машин необхідна, але недостатня умова індустріалізації будівництва. Необхідно впровадження передових методів організації будівельного виробництва відповідно до найбільш ефективною технологією виконання окремих видів будівельних і монтажних робіт. Із зростанням масштабів споруджуваних промислових комплексів та їх технічною складністю своєчасна інженерна підготовка, раціональна організація і досконала технологія виробництва будівельних робіт стають невід’ємною частиною технічного прогресу.

Здійснення високоіндустріального будівництва можливо при наявності заздалегідь підготовленого проекту організації будівництва (ПОБ), детальних проектів провадження робіт (ППР), у яких передбачаються потокові, швидкісні методи організації будівельних робіт, найбільш ефективні способи виконання робіт на підставі типових технологічних карт, карт трудових процесів планів НОТ та інших прогресивних нормативів [5].


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here