Построечные, заводські і місцеві комітети профспілки, керуючись п. 21 Положення про права ФЗМК, мають право виносити обов’язкові для адміністрації постанови про відшкодування за її рахунок бюджету соціального страхування у безспірному порядку витрат, вироблених на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, що відбулися в результаті незабезпечення адміністрацією безпечних умов праці.

При наявності фактів порушень вимог техніки безпеки і виробничої санітарії, які встановлюються на підставі аналізу актів форми Н-1 та інших матеріалів розслідування нещасних випадків і профзахворювань, комісія охорони праці готує описок робітників і службовців, здоров’ю яких заподіяна шкода з вини адміністрації, за такою формою:

Список робітників і службовців…. (найменування організації), з якими в…. кварталі 19..р. сталися нещасні випадки і професійні захворювання внаслідок порушення адміністрацією правил техніки безпеки і виробничої санітарії:

Прізвище, і., о. потерпілого

Посада ність, цех, в якому працює потерпілий

Дата нещасного випадку та № акта ф. Н-1

Характеристика пошкодження і причини нещасного випадку

Кількість днів непрацездатності

Розмір допомоги за лікарняним листком та інші витрати

№ лікарняного листа і дата його видачі

Примітка

Разом…. чол….. Днів…. сума

Голова комісії охорони праці…. (підпис)

«….» …. 19.. р.

ФЗМК розглядає це подання і виносить постанову про відшкодування в бюджет соціального страхування вироблених у зв’язку з цими нещасними випадками виплат за листками тимчасової непрацездатності. Суми, не відшкодовані адміністрацією протягом триденного терміну, стягуються у безспірному порядку шляхом списання їх з рахунку організації.

Кримінальна відповідальність

Надаючи особливого значення питань створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, радянське законодавство встановлює за порушення законів з охорони праці підвищену відповідальність посадових осіб аж до притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність посадових осіб, на обов’язку яких лежить відповідальність за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на цій ділянці виробництва, передбачена ст. 135 Кримінального кодексу УССР1.

Підставою для притягнення до кримінальної відповідальності цієї категорії осіб є злісні порушення ними правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, невиконання умов колективного договору, спрямованих на забезпечення безпеки праці, а також наказів керівника підприємства чи приписів посадових осіб, які здійснюють нагляд у сфері охорони праці за умови, що таке порушення спричинило або могло спричинити нещасні випадки, профзахворювання або інші тяжкі наслідки.

1 Кримінальний кодекс УРСР. К., Політвидав України, 1963.

«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь