• Роль профспілок у створенні безпечних умов праці — 1,5 ч.
  • Заходи партії і уряду з поліпшення умов праці на будівництвах.
  • Завдання комітетів профспілки та господарських організацій по виконанню Постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 9 серпня 1966 р. № 622.
  • Поточні і перспективні плани заходів будівельних організацій щодо поліпшення умов праці.
  • Порядок контролю з боку профспілкових організацій за забезпеченням безпечних умов праці. Роль колективного договору.
  • Відповідальність адміністрації будівельних організацій за створення безпечних і здорових умов праці та дотримання трудового законодавства.
 • Організація роботи громадського інспектора з охорони праці 1,5 ч.
  • Положення про громадського інспектора з охорони праці в будівельно-монтажних організаціях. Права та обов’язки громадського інспектора. Порядок роботи громадського інспектора по здійсненню контролю за дотриманням у бригаді, на виробничій дільниці правил охорони праці.
  • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві.
 • Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві будівельно-монтажних робіт 2-3 ч.
 • Обмін досвідом роботи, відвідування показових об’єктів, кабінетів і виставок по техніці безпеки 2-3 ч.
 • Програма триденного семінару старших громадських інспекторів (голів комісій) з охорони праці

  I

 • Завдання комітетів профспілки та господарських організацій по виконанню Постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 9 серпня 1966 р. № 622 «Про заходи щодо подальшого поліпшення умов праці, санітарно-побутового та медичного обслуговування працівників, зайнятих на будівництвах, підприємствах промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії» 1,5 ч.
 • Проекти безпечної організації будівництва та виробництва робіт; відображення в них питань техніки безпеки і виробничої санітарії 2 ч.
 • Будова і безпечна експлуатація вантажопідіймальних машин і посудин, що працюють під тиском 1,5 ч.
 • Електробезпека на будівельних майданчиках і на підприємствах промисловості будівельних матеріалів 1ч.
 • Безпека праці при виробництві робіт, виконуваних на висоті 1 ч.
 • Заходи по боротьбі з шумом та вібрацією 1ч.
 • II

 • Санітарно-побутове обслуговування робітників на будівництві і промисловості будівельних матеріалів 2 ч.
 • Забезпечення працюючих безплатним спецодягом, спецвзуттям і індивідуальними захисними засобами; порядок видачі та зберігання спецодягу 2 ч.
 • Організація і порядок роботи громадських інспекторів та комісій охорони праці ФЗМК 2 год
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом 2 ч.
 • III

 • Основні питання трудового законодавства:
  • порядок прийому на роботу, переведення і звільнення — 1 год
  • робочий час і час відпочинку — 1 ч.
  • праця жінок та підлітків — 1 ч.
  • відшкодування шкоди потерпілим у результаті нещасного випадку — 1,5 ч.
  • порядок розгляду трудових спорів — 1,5 ч.
 • Обмін досвідом роботи, відвідування показових об’єктів, підприємств, кабінетів і виставок по техніці безпеки — 2 ч.

 • «Профілактика травматизму у будівництві»,
  Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

  НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

  Пожалуйста, введите ваш комментарий!
  пожалуйста, введите ваше имя здесь