Комісія охорони праці:

 • контролює дотримання адміністрацією законодавства про робочий час, про вихідні дні, про відпустки, про охорону праці жінок і підлітків; перевіряє законність понаднормових робіт;
 • перевіряє стан техніки безпеки й виробничої санітарії на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах; домагається проведення заходів по створенню безпечних та здорових умов праці; бере участь у підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів та інших масових заходів з охорони праці;
 • сприяє впровадженню у виробництво більш сучасної технології, нової техніки, автоматизації і механізації, в першу чергу трудомістких, важких процесів і процесів із шкідливими умовами праці з метою ліквідації ручних робіт;
 • бере участь у підготовці та перевірці виконання угоди з охорони праці та відповідного розділу колективного договору, а також перевіряє використання коштів, асигнованих на проведення номенклатурних заходів по оздоровленню умов праці;
 • контролює організацію та якість інструктування і навчання робітників безпечним прийомам роботи;
 • вивчає причини виробничого травматизму і професійних захворювань і вимагає від адміністрації підприємства (організації) усунення цих причин; контролює правильність і своєчасність розслідування та обліку нещасних випадків, пов’язаних з виробництвам; контролює виконання намічених в актах заходів щодо запобігання виникненню випадків виробничого травматизму;
 • дає висновок про ступінь вини потерпілого при змішаній відповідальності для визначення розміру відшкодування шкоди;
 • домагається поліпшення санітарно-гігієнічних умов на виробництві; вимагає пристрою і роботи вентиляційних установок у відповідності з санітарними нормами, нормальної освітленості виробничих приміщень і робочих місць, утримання їх у належному порядку, вимагає здійснення необхідних організаційних і технічних заходів щодо усунення запиленості, загазованості, високих температур і вологості у виробничих і побутових приміщеннях;
 • бере участь у прийманні закінчених будівництвом і реконструйованих підприємств, цехів і окремих виробничих об’єктів та за наявності недоробок, пов’язаних з охороною праці, не дає санкції на введення об’єктів в експлуатацію;
 • здійснює контроль за станом і використанням за призначенням санітарно-побутових приміщень, за наявністю у відповідності з санітарними нормами кількості місць в гардеробних, душових, умивальниках, кімнатах гігієни жінки, безперебійного постачання душових і умивальників гарячою водою, милом, рушниками та ін;
 • розглядає плани підготовки підприємства (цеху, ділянки) до роботи в зимових і літніх умовах і перевіряє їх виконання;
 • стежить за своєчасним постачанням і забезпеченням робітників спецодягом, спецвзуттям, захисними окулярами, респіраторами та іншими засобами індивідуального захисту, за своєчасною пранням та ремонтом спецодягу, взуття; виділяє свого представника в комісії з приймання та списання спецодягу і спецвзуття; здійснює контроль за видачею спецхарчування, спецмыла і спецмолока; контролює організацію питного режиму на виробництві. Комісії охорони праці надано право проводити обстеження цехів і робочих місць, а також знайомитися з документами, що відносяться до охорони праці.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь