Щоденний оперативний контроль з охорони праці

0
632

Для здійснення щоденного оперативного контролю з охорони праці безпосередньо на робочих місцях у будівельних організаціях і на підприємствах виділяються громадські інспектори з охорони праці.

Керівництво роботою громадських інспекторів здійснюється построечными і заводськими комітетами профспілки через комісії охорони праці.

Громадський инспектор1 здійснює контроль за виконанням трудового законодавства, діючих правил і інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії, за виконанням заходів щодо попередження виробничого травматизму і захворюваності безпосередньо на робочих місцях у своїй бригаді.

Обирається громадський інспектор у кожній бригаді з числа найбільш кваліфікованих передових робітників і службовців на загальних зборах профгруппы відкритим голосуванням на строк повноважень профгруппы, при цьому особи, які займають адміністративно-господарські посади і по своєму службовому становищу здійснюють нагляд за безпекою праці, не можуть бути обрані громадськими інспекторами.

З метою забезпечення щоденного контролю з охорони праці в кожній бригаді переклади громадського інспектора з однієї бригади в іншу, так само як і звільнення без згоди построечного комітету, не допускаються.

Для звільнення за ініціативою адміністрації старшого громадського інспектора а необхідний а санкція вищестоящого профспілкового органу [11, стаття 99].

Адміністрація будівельної організації повинна створити необхідні умови для нормальної роботи громадських інспекторів, для чого зобов’язана забезпечити їх інструкціями, правилами, пам’ятками та іншими нормативними і довідковими матеріалами з охорони праці.

На кожному виробничому ділянці для контролю за усуненням порушень техніки безпеки і трудового законодавства ведеться спеціальний журнал пропозицій громадського інспектора з охорони праці.

Цей журнал зберігається у начальника ділянки (об’єкта будівництва) і видається громадському інспектору за його першою вимогою.

У разі невиконання адміністрацією ділянки пропозицій громадського інспектора щодо усунення виявлених порушень охорони праці він негайно повідомляє про це старшого громадського інспектора, построечному комітету або технічному інспекторові профспілки для прийняття відповідних заходів.

При відсутності старшого громадського інспектора громадський інспектор бере участь в комісії по розслідуванню нещасних випадків на виробництві, стежить за правильним і своєчасним складанням актів форми Н-1 і підписує акти.

1Постановление Президії ЦК профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів від 27 грудня 1960 р. «Положення про громадського інспектора з охорони праці в будівельно-монтажних організаціях». Збірник матеріалів з техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів, 1962.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here