У журналі Arthritis & Rheumatology дослідники повідомляють про позитивні результати першого плацебо-контрольованого довгострокового дослідження аніфролумабу — людського моноклонального антитіла, орієнтованого на рецептор інтерферону I типу — у пацієнтів з вовчаком.

Інтерферон типу I є потужним імуноактиватором, який присутній у великих кількостях у більшості пацієнтів з вовчаком.

Під час третьої фази лонгітюдного розширеного дослідження пацієнти продовжували приймати препарат аніфролумаб у різного дозування або плацебо кожні 4 тижні. При цьому всі пацієнти також отримували стандартну терапію. Аніфролумаб вводили у вигляді внутрішньовенної інфузії. Лікування аніфролумабом добре переносилося і мало прийнятний довгостроковий профіль безпеки, при цьому зберігалося зниження активності вовчаку і зниження або усунення потреби в стероїдних препаратах. захворювання, а також через такі методи лікування, як пероральні кортикостероїди, які можуть знизити активність захворювання, але також створюють значне навантаження на пацієнтів при тривалому застосуванні у високих дозах, — каже автор дослідження Хусейн Аль-Моссаві, доктор медичних наук компанії AstraZeneca.