Права технічного інспектора

  • Вимагати від керівників підприємств і організацій Проведення технічної експертизи стану будівель, споруд, вантажопідйомних механізмів, транспортних засобів, верстатів, механізмів та іншого устаткування, якщо в процесі перевірки в цьому виникає необхідність.
  • Ставити перед президією обласного комітету профспілки питання про тимчасове призупинення робіт окремих цехів і підприємств або про повну їх закриття, якщо вони не відповідають вимогам правил техніки безпеки і виробничої санітарії.
  • Притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення правил і норм з охорони праці або направляти матеріали слідчим органам для притягнення винних осіб до відповідальності. Технічному інспектору надано право робити подання керівникам підприємств, установ і організацій або вищим господарським органам про накладення на винних посадових осіб дисциплінарних стягнень чи звільнення їх від роботи, якщо вони допускають систематичні порушення законів про труде1 (додаток 16).
  • Стежити за тим, щоб на посади працівників служби техніки безпеки в трестах, будівельних управліннях та на підприємствах призначалися особи, які мають досвід роботи і добре знають дану галузь виробництва.
  • Стежити за своєчасним пред’явленням построечными і заводськими комітетами регресних позовів, а також контролювати відшкодування їх адміністрацією. У разі несвоєчасного відшкодування позовів технічний інспектор дає обов’язкові для виконання адміністрацією предписания2.

У системі профспілок безпосередню роботу з контролю за станом техніки безпеки, виробничої санітарії і трудового законодавства на виробництві ведуть також позаштатні технічні инспекторы3, на яких поширені права і обов’язки технічних інспекторів за винятком права притягнення до адміністративної відповідальності, приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення, нових машин та обладнання для їх серійного виробництва. Позаштатний інспектор не розслідує також нещасних випадків на виробництві та не здійснює контроль за правильністю застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків.

1Постановление Президії ВЦРПС від 20 січня 1969 р. «Про поліпшення роботи технічної інспекції». Протокол № 2, п. 2. Журнал «Охорона праці та соціальне страхування». 1969, № 4.
2Там само.
3Постановление Президії ВЦРПС від 5 вересня 1967 р. «Про позаштатних технічних інспекторів профспілок». Довідник профспілкового працівника. М., Профиздат, 1969.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *