Основна робота, пов’язана з державним наглядом профспілок за дотриманням законодавства про охорону праці

Основна робота, пов’язана з державним наглядом профспілок за дотриманням законодавства про охорону праці по галузях промисловості, виконується технічними інспекторами рад і галузевих комітетів профспілок відповідно до Положення про технічного інспектора профсоюзов1.

Технічний інспектор профспілки робітників будівництва та промбудматеріалів здійснює регулярний контроль за виконанням на будівництвах, на підприємствах і в організаціях загальних і спеціальних постанов з охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії і приймає необхідні заходи до усунення виявлених порушень; домагається проведення в життя заходів щодо поліпшення умов праці та попередження випадків виробничого травматизму і профзахворювань.

Новозбудовані та реконструйовані підприємства, окремі цехи та дільниці, нові технологічні лінії можуть бути прийняті в експлуатацію тільки з санкції технічного инспектора2. Нові зразки машин і механізмів можуть бути запущені в серійне виробництво лише за наявності позитивного висновку технічного інспектора.

На вимогу технічного інспектора адміністрація повинна здійснювати заходи щодо автоматизації небезпечних технологічних процесів, механізації важких і трудомістких робіт, підвищенню культури виробництва і поліпшення санітарно-побутових умов для працюючих. У цехах і на будівельних ділянках повинні систематично впроваджуватися елементи технічної естетики і наукової організації праці, оздоровляющие та полегшують працю будівельників.

Здійснюючи нагляд у підвідомчих йому організаціях, технічний інспектор домагається від проектно-конструкторських організацій, заводів-виготовлювачів, господарських і профспілкових органів зміни технології будівництва та виготовлення будівельних виробів і конструкцій, що не відповідають сучасним вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також унесення змін у конструкції обладнання, машин і механізмів.

1Постановление Президії ВЦРПС від 26 серпня 1966 року «Про затвердження Положення про технічний інспектор профспілок». Збірник постанов ВЦРПС, липень—вересень 1966 р. М., Профиздат, 1966 р.
2Постановление Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 23 січня 1962 р. «Про заходи по подальшому поліпшенню охорони праці на підприємствах і будовах». СП СРСР, 1962, № 2.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *