Основний відпустку працівникові за другий та наступні роки роботи

За другий та наступні роки роботи основна відпустка працівникові надається відповідно до графіка відпусток і може бути призначений до закінчення 11-місячного терміну. Порядок надання чергових відпусток регулюється Правилами про чергових і додаткових отпусках1. Надання чергової відпустки частинами, пропорційно відпрацьованому часу, не допускається.

Понад основної відпустки працівникам можуть бути надані додаткові відпустки за роботу в шкідливих умовах; з ненормованим робочим днем; тривалу безперервну роботу і деякі інші, передбачені законодавством.

До чергової відпустки за бажанням донорів приєднуються і дні відпочинку, що надаються їм після здачі крові.

Додаткова відпустка тривалістю до 6 робочих днів може бути наданий активним членам добровільних пожежних дружин.

Найбільш відзначилися членам добровільних народних дружин у якості міри заохочення надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 3 робочих днів в году2.

Відпустки за безперервний стаж роботи, донорам, членам добровільних народних та пожежних дружин підсумовуються з черговими і всіма видами додаткових відпусток.

Порядок надання щорічних відпусток та їх загальна тривалість з урахуванням додаткових відпусток за роботу у шкідливих умовах праці, за ненормований робочий день, за тривалий безперервний стаж роботи і на інших підставах у зв’язку з введенням з 1 січня 1971 р. Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю не изменяются3.

Державний нагляд і громадський контроль в галузі охорони праці

Державний нагляд

Державний і громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, техніки безпеки і виробничої санітарії здійснюється в основному професійними организациями4.

Поряд з професійними організаціями державний нагляд за виконанням діючих правил техніки безпеки і виробничої санітарії здійснюється спеціальними органами — Госгортехиадзором, пожежним наглядом, санітарним наглядом, а також органами суду і прокуратури.

1Постановление НКТ СРСР від 30 квітня 1930 р. з наступними доповненнями і змінами. СП СРСР, 1957, № 2.
2Постановление ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1966 р. № 571. Коментарі до законодавства про працю. М., «Юридична література», 1967.
3Постановление Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від I липня 1971 р. № 5/16 «Про порядок обчислення тривалості щорічної відпустки». Бюлетень комітету, 1971, № 8.
4Устав професійних спілок СРСР, затверджений XIII з’їздом профспілок 1 листопада 1963 р.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *