Роботи і професії, що дають право робітникам і службовцям на одержання спецмолока

Затверджений і узгоджений перелік робіт і професій, що дає право робітникам і службовцям на одержання спецмолока, прикладається до колективного договору у вигляді окремого додатка, на підставі якого здійснюється видача молока.

На роботах з особливо шкідливими умовами праці з метою попередження професійних захворювань і зміцнення здоров’я видається лікувально-профілактичне харчування на підставі Переліку виробництв, професій і посад, робота на яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці1.

Лікувально-профілактичне харчування видається тільки у дні фактичного виконання роботи, передбаченої Переліком, а також у дні тимчасової непрацездатності внаслідок професійного захворювання, коли працівник не перебуває на лікуванні в стаціонарних умовах. Особам, які користуються правом на отримання лікувально-профілактичного харчування, додатково спецмолоко не видається. На будівельно-монтажних роботах право на одержання лікувально-профілактичного харчування мають: робітники, ІТП і службовці, які виконують роботи безпосередньо в кесонах; робітники, зайняті в цехах повний робочий день, якщо всі робочі цих цехів або окремі категорії одержують лікувально-профілактичне харчування.

При цьому видача лікувально-профілактичного харчування будівельним робітникам провадиться за тими ж нормами, що встановлені для робітників, зайнятих в цехах.

Робітникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з перебуванням в умовах з нормальною температурою і з забрудненням тіла, за рахунок підприємства видається безкоштовно мило у кількості 400 грамів на місяць [11, стаття 63].

Переліки робіт і професій, що дають право робітникам і службовцям на одержання мила, встановлюються адміністрацією підприємства за погодженням з построечным (заводським) комітетом профспілки.

Понад мила, видається робітнику на підприємстві, при умивальниках повинно бути в достатній кількості мило для миття під час виконання робіт та після їх закінчення, а також чисті полотенца2.

Якщо на підприємстві обладнані душові приміщення з гарячою та холодною водою, забезпечені милом, то додатково мило робочим додому не видається.

1 Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 10 лютого 1961 р. № 122/3. Бюлетень комітету, 1961, № 4.

2 постановление НКТ РРФСР від 6 серпня 1922 р. «Про видачу мила на підприємствах» (витяг). СЗАоТ, 1965.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *