Господарський розрахунок будівельного ділянки

0
349

Будівельних ділянок встановлюється свій коло планових показників. Для оцінки діяльності ділянки при переведенні його на господарський розрахунок рекомендується підрозділяти показники оперативного виробничого плану на найважливіші (основні), за якими слід оцінювати його діяльність і інші показники.

До основних показників відносяться: введення в експлуатацію об’єктів та завершення етапів, обсяг робіт у кошторисних цінах і натуральному вираженні по об’єктах і етапів, заканчиваемым в планованому році, фонд заробітної плати, продуктивність праці та дільнична собівартість.

До інших показників відносяться: чисельність працівників, виконання норм виробітку робітниками-сдельщиками, механізація, основних видів робіт, ліміти по автотранспорту та електроенергії та ін. З наведених показників визначаються такі, за невиконання яких керівництво організації може скорочувати розмір премії із фонду матеріального заохочення.

Результати діяльності госпрозрахункової дільниці визначаються на основі документів первинного обліку та звітності (матеріальних звітів за формою № М-29, закритих нарядів-завдань робітникам, актів про виконані роботи та ін) і щомісяця оформляються довідкою, форма якої рекомендована НДІБВ Держбуду УРСР.

За таким принципом слід організувати господарський розрахунок допоміжного виробництва, що перебуває на балансі будівельно-монтажної організації, служби постачання і комплектації, головного механіка.

Облік і звітність в будівництві

Облік є засобом відображення і контролю за процесами виробництва, розподілу, обігу і споживання суспільного продукту. В обліку застосовуються економічні угруповання, що дозволяють шляхом узагальнення вивчати господарську діяльність і організовано керувати господарством. В СРСР діє єдина система обліку, органічно пов’язана з плануванням народного господарства. Розрізняються три види обліку: оперативно-технічний, статистичний, бухгалтерський. Всі вони діють взаємно узгоджено, в певній системі. Єдина система обліку організується Центральним Статистичним Управлінням при Раді Міністрів СРСР (ЦСУ СРСР) та Управлінням бухгалтерського обліку Міністерства фінансів СРСР, які встановлюють єдині форми обліку і звітності.

Оперативно-технічний облік

Оперативно-технічний облік необхідний для спостереження за ходом виробництва в цілях повсякденного керівництва будівельно-монтажними організаціями та їх підрозділами. У цьому виді обліку в основному використовуються натуральні показники, які отримуються шляхом безпосереднього спостереження і підрахунку в натурі.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here