Порядок розробки і облік виконання зустрічних планів підприємств

Порядок розробки і облік виконання зустрічних планів підприємств (виробничих об’єднань) на 1974 р. Держплан СРСР, Держкомпраці, Секретаріат ВЦРПС і ЦСУ СРСР прийняли 16 січня 1974 р. роз’яснення «Про порядок розробки та облік виконання зустрічних планів підприємств (виробничих об’єднань) на 1974 р.».*

Розробка зустрічних планів

Зустрічні плани, як прогресивна форма організації соціалістичного змагання, розробляються за ініціативою колективів підприємств (виробничих об’єднань) на основі виявлення і використання внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва з метою забезпечення успішного виконання п’ятирічного плану: кращого використання основних виробничих фондів, більш економного витрачання матеріалів, залучення в обіг наднормативних запасів матеріальних ресурсів, впровадження передових методів виробництва і праці.

Для цих цілей розробляються заходи, спрямовані на прискорення науково-технічного прогресу, досягнення високого технічного рівня виробництва і підвищення його ефективності.

Якісні показники зустрічних планів

Зустрічними планами є прийняті плани з більш високими якісними і кількісними показниками у порівнянні з затвердженими організацією 1974 р. У зустрічних планах враховуються соціалістичні зобов’язання робітників, а також особисті і колективні зустрічні плани, прийняті дільницями та іншими підрозділами. Зустрічні плани розробляються за показниками, що визначаються виходячи з конкретних завдань і умов виробництва.

Такими показниками можуть бути: введення в дію об’єктів та потужностей при високій якості робіт, впровадження нової техніки і наукової організації праці, підвищення продуктивності праці, прибуток та ін В стройфинплане показники зустрічного плану передбачаються окремо з розподілом по кварталах.

Зустрічні плани повинні бути ув’язані з можливостями матеріально-технічного забезпечення. Вони розглядаються і приймаються вищестоящими організаціями.

Облік виконання зустрічних планів

Облік виконання зустрічних планів проводиться за плановими показниками, затвердженими вищестоящими організаціями, і окремо по показниками зустрічного плану.

*«Економічна газета», 1974, № 4.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *