Населення — це… Групи населення. Склад населення

Населення Землі неухильно змінюється з кожним роком. В одних регіонах намічена стагнація і навіть зменшення показників природного приросту, інші переживають бурхливе зростання і змушені навіть обмежувати народжуваність з допомогою законодавства. Тисячу років тому населення планети обчислювалася мільйонами людей, сьогодні нас вже мільярди. Деякі вчені тривожаться, повторюючи про перенаселення, інші вважають це природним процесом, регульованим природою.

Характеристика поняття

Населення – це сукупність осіб, що проживають у межах певної обмеженої місцевості або на території, держави. Застосовуючи додаткові критерії, можна виокремити групу громадян окремої держави або міста, конкретного материка або однієї з рас, що проживають на планеті.

Значення слова «населення» може мати глобальний масштаб. Наприклад, населення планети, куди будуть зараховані абсолютно всі люди, які проживають на Землі. Багато дисципліни використовують показники і характеристики груп мешканців для своїх досліджень. Головною наукою для вивчення цього поняття залишається демографія, яка вивчає якісні та кількісні показники, моделі населення, співвідношення сільських і міських мешканців і так далі.

Категорії

Населення – це досить розмитий термін. Жителями країни будуть люди, які мають громадянство, а також особи, які тимчасово проживають на її території. Навіть в рамках однієї держави люди періодично змінюють міста проживання, залишають його межі.

При проведенні перепису населення головним чином встановлюється, проживає людина в місті чи сільській місцевості постійно або знаходиться тут тимчасово. Для того щоб при дослідженні були отримані чіткі, структуровані дані, загальне населення прийнято розбивати на наступні категорії:

  • постійне;
  • готівковий;
  • юридична.

У постійну категорію потрапляють люди, які проживають на досліджуваній місцевості, незалежно від того, де вони знаходяться в даний момент, що становлять основне населення міст чи сіл. Для цієї категорії характерний часовий критерій, за яким визначається, чи можна зараховувати відсутніх до цієї місцевості чи ні. Як правило, мова йде про кількох місяцях: в Радянському Союзі осіб включався у населення певного району, якщо його відсутність тривало не більше 6 місяців. Юридична населення офіційно (пропискою) закріплено за тією чи іншою територією.

Демографічні характеристики населення

Демографія вивчає населення. Це найцікавіша наука, присвячена дослідженню його характеристик, динаміку зростання або скорочення, процесів руху. Головним інструментом демографії є перепис мешканців, а також соціологічні дослідження, спрямовані на виявлення демографічних характеристик. Завдяки цій науці, доступні не тільки дані про чисельність населення, але і про його вікових характеристиках, стать, сімейний стан тощо

Рух населення всередині країни може бути природним, механічних і соціальним. Під природним розуміють зміни статусу людини – вступ у шлюб або, навпаки, розлучення, народжуваність і смертність. Механічний рух, якому піддається населення, – це процеси міграції, приплив жителів з інших районів, країн і міст. Цей рух може бути сезонним, коли люди приїжджають відпочивати в літній період або, навпаки, масово їдуть по його закінченні. Соціальний рух визначає переміщення людини з однієї соціальної групи в іншу.

Ще один найважливіший критерій – поділ на класи населення. Так звана соціальна стратифікація була ключовим фактором створення суспільства всередині країни у всі часи. Традиційно основними класами є нижчий, робочий, середній і вищий. У різні роки вони могли називатися по-різному: буржуазією, робочої аристократією, духовенством і т. п. Однак ключовим параметром, що визначає прихильність людини до того чи іншого класу, були його соціальний статус, дохід і сфера зайнятості.

Розселення людей

Головним критерієм класифікації жителів планети є поділ на міське та сільське населення, а також розосередження громадян по різних населених пунктах: хуторах, селах, містах. Головна складність у вивченні цього поняття полягає у високій міграції людей з одного регіону в інший: наприклад, на роботу або навчання.

З поділом населення на міське і сільське пов’язано розмежування праці на промислово-реміснича та сільськогосподарське виробництво. В даний час в усьому світі простежується тенденція до урбанізації населення, приплив жителів у багатьох містах здійснюється за рахунок міграції людей з сіл. Зменшення кількості жителів сіл свідчить про розвиток виробництва та промисловості країни, вказує на її високу культуру і освітній рівень.

Населення Землі

На сьогоднішній день на планеті проживає понад 7 мільярдів чоловік. Найбільший стрибок зростання населення за всю історію існування Землі припав на XX століття: якщо на його стартовому етапі налічувалося близько 1,6 мільярда чоловік, то до кінця ця цифра перевалила за 6 мільярдів.

В даний час стрімкий ріст людства припинився, очікується, що через 40 років населення Землі складе більше 9 мільярдів індивідів. Збільшення кількості громадян викликає побоювання у більшості вчених: є величезна ймовірність, що незабаром на планеті практично не залишиться ділянок з незайманою природою. Лідерами по чисельності населення є Китай, Індія, США, Індонезія і Бразилія.

Населення Росії

У списку країн за кількістю мешканців у них людей наша країна посідає дев’яте місце з показником в 143 млн осіб. Велика частина громадян локалізується в європейській частині. У 20-ті роки XX століття населення країни скоротилося на 2 млн осіб, незважаючи на те, що природний приріст людей внаслідок народжуваності склав близько 5 млн. Таким чином, у роки революції і Першої світової війни країна втратила не менше 7 млн осіб.

Після цих трагічних подій намітився швидке зростання населення. Якщо в 1920 році жителів у Росії було близько 90 млн, то вже через 30 років його чисельність перевищила 100 млн. Склад населення країни дуже строкатий і багатогранний: тут проживають представники 140 різних національностей, російський народ складає близько 80 % від загального числа жителів країни.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *