Чим відрізняється крадіжка від розкрадання?

0
855

Незаконне привласнення чужого майна є серйозним злочином, часто тягне за собою кримінальну відповідальність. Для позначення даного діяння використовується безліч термінів. Грабіж, розбій, шахрайство, мародерство, розтрата – все це різновиди одного і того ж протизаконного вчинку. У нашій статті мова піде про двох поняттях, близьких за значенням, але мають свої характерні особливості. Розглянемо докладніше, ніж крадіжка відрізняється від розкрадання.

Зміст статті

Визначення

Крадіжка

Крадіжка – злочин проти власності, таємне розкрадання чужого майна. Висвітлено в статті 158 КК РФ. Просторечным синонімом цього терміну є крадіжка. Від грабежу і розбою даний вид злочину відрізняється саме таємничістю. Тобто здійснює протиправні дії людина перебуває в повній впевненості, що потерпілий, так само як і сторонні особи, ні про що не підозрює. При цьому родичі і знайомі злочинця цілком здатні виступати мовчазними свідками крадіжки. Часом дане діяння передбачає присутність сторонніх осіб, які не усвідомлюють протиправність вчинених дій. Прикладом може бути крадіжка картини з багатолюдного музею серед білого дня під приводом реставрації. Злочин вважається закінченим з моменту отримання злочинцем можливості розпорядитися вилученим майном на свій розсуд.

Розкрадання

Розкрадання – протиправне безоплатне вилучення та (або) звернення чужого майна, вчинене з корисливою метою і заподіяло шкоду його власнику. Існує безліч форм даного злочину, серед яких крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, мародерство і т. д. Предметом розкрадання виступає майно, що має товарну вартість і володіє ознаками речі. Серед інших відмінних характеристик розглянутого злочину слід виділити складний характер, протиправність, безплатність і заподіяння шкоди. Із суб’єктивної сторони для здійснення діяння необхідно наявність корисливої мети. З цієї причини протиправне вилучення чужого майна в рахунок погашення боргу власника не вважається крадіжкою, так як не має під собою прагнення до збагачення. В даному випадку мова буде йти про самоправство.

до змісту ?Різниця між крадіжкою і розкраданням

Як видно з визначень, одне поняття є частиною іншого. Так, крадіжка виступає однією з форм розкрадання, яких існує чимало. З цього можна зробити висновок, що другий термін вважається більш ємним і великим. Він включає в себе безліч злочинів, пов’язаних з привласненням чужої власності. Що ж стосується крадіжки, то це, безсумнівно, більш вузьке поняття. Вона завжди має прихований характер. Людина, що здійснює протиправні дії, прагне залишитися непоміченим. У випадку з розкраданням злочин може відбуватися прямо на очах у жертви і випадкових перехожих. До розряду подібних діянь слід віднести грабіж та розбій.

Ще одна відмінність крадіжки від розкрадання полягає в тому, що останнє явище нерідко супроводжується застосуванням насильства. Мова знову ж таки йде про грабежі і розбої. Крадіжка за своїм визначенням не обіцяє ніяких ушкоджень потерпілому, адже злочин вчиняється потай від нього. Крім того, дане протиправне діяння завжди передбачає привласнення майна без згоди власника. Якщо говорити про шахрайство як про форму розкрадання, то найчастіше потерпілий добровільно віддає гроші або речі злочинцеві, будучи введеним в оману. Прикладом тому може служити поширення Бадів під виглядом лікарських засобів серед хворих людей і пенсіонерів. Що ж стосується максимального строку засудження, то за крадіжку дають не більше 10 років. Тоді як за вчинення розбою організованою групою, в особливо великих розмірах або із заподіянням тяжкого шкоди здоров’ю засуджених нерідко засуджують до 15 років позбавлення волі.

Підіб’ємо підсумок, в чому різниця між крадіжкою і розкраданням.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Крадіжка
Розкрадання

Досить вузьке поняття, є формою розкрадання
Більш широкий термін, який включає в себе безліч злочинів проти власності

Має прихований характер
Може бути відкритим

Не обіцяє ніяких ушкоджень потерпілому
Нерідко супроводжується застосуванням насильства

Передбачає привласнення майна без згоди власника
Часом потерпілий добровільно віддає гроші або речі злочинцеві, будучи введеним в оману

Максимальний термін тюремного ув’язнення становить 10 років
Період перебування в місцях позбавлення волі може досягати 15 років

 
 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here