Кошти централізованого фонду розвитку виробництва

Кошти централізованого фонду розвитку виробництва використовуються на цілі, передбачені п. 51 «Тимчасових методичних вказівок по переведенню будівельно-монтажних організацій на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва».

Докладно про порядок утворення та використання зазначених резервів викладено у «Тимчасовому положенні», схваленим МВК при Держплані СРСР 27 вересня 1973 р. протокол № 288-б *.

Заслуговує уваги досвід роботи ряду трестів з організації ради начальників, який колегіально вирішує багато питань, що відносяться до господарств^ *ної реформи (використання фондів економічного стимулювання, централізація фондів розвитку виробництва та ін).

Централізований фонд тресту використовується:

  • на одноразове заохочення працівників підвідомчих організацій за виконання завдань, що мають важливе значення для тресту в цілому;
  • на преміювання працівників апарату тресту;
  • на преміювання працівників організацій, що перебувають на балансі тресту, на які не поширюються положення про соціалістичне державне виробничому підприємстві та ін.

Премії, заохочення та винагороди, які виплачуються із фонду матеріального заохочення (включаючи премії за введення в дію об’єктів та потужностей), крім фондів, витрачаються на надання одноразової допомоги, включаються в середню заробітну плату працюючого.

Для преміювання працівників за рахунок частини фонду матеріального заохочення, що утворюється від відрахувань від прибутку, організації самі розробляють і затверджують положення про преміювання всіх категорій працівників на основі типового положення. При цьому слід врахувати, що преміювання має бути спрямоване, в першу чергу, на стимулювання: виконання в строк і достроково окремих виробничих завдань; дотримання графіків виробництва робіт; підвищення рівня продуктивності праці; поліпшення якості робіт; зниження собівартості і зростання накопичень, удосконалення технології і організації праці і ін.

Керівники підрядних організацій можуть розробляти положення, встановлювати преміальні системи, що враховують специфіку даної організації і забезпечують стимулювання виконання та перевиконання встановлених завдань.

Поряд з обов’язковими умовами преміювання, при невиконанні яких премії не виплачуються, можуть встановлюватися додаткові умови преміювання, невиконання яких є підставою для зменшення розміру премії, але не більше ніж на 50%.

*«Економіка будівництва», 1973, № 1.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *