Коефіцієнт річного винагороди будівельників

Кожному працівникові в залежності від середньомісячного окладу або тарифної ставки за шкалою визначається коефіцієнт заробітку. До цього коефіцієнту додається коефіцієнт, передбачений за шкалою від стажу роботи. Сума коефіцієнтів і буде розрахункової для визначення річного винагороди кожному працівнику.

Далі коефіцієнти всіх працівників підсумовуються в рублях шляхом ділення належної суми річної винагороди на суму коефіцієнтів.

Помноживши отриману значимість коефіцієнтів на розрахунковий коефіцієнт кожного працівника, визначаємо суму винагороди працівника за рік (дивіться таблицю нижче).

Розрахункові дані

Середньомісячна заробітна плата

Кількість працюючих

Стаж роботи

Сума коефіцієнтів

на одного працюючого

на всіх працюючих

100

42

2-3

1,4

58,8

121-130

175

3-4

1,7

297,5

121-130

175

5-6

1,9

332,5

131-140

140

3-4

1,8

252,0

131-140

140

5-6

2,0

280,0

131-140

140

6-7

2,1

294,0

151-160

210

5-6

2,2

462,0

181-190

28

6-7

2.6

72,8

РАЗОМ

1050

2049,6

Значимість коефіцієнта в даному прикладі становить 142000/ 2049,6 =69 ру6, 30 коп.

Сума винагороди одного працівника з середньою заробітною платою 131-140 руб. і стажем роботи 6-7 років дорівнює 69,30* 2,1 = 145 крб. 53 коп.

Рекомендується збільшити розмір винагороди працівникам, які протягом року розробили і впровадили цінні раціоналізаторські пропозиції або здійснили заходи, що сприяють зростанню продуктивності праці та зниженню собівартості робіт; удостоєні урядових нагород, занесені на дошку пошани і т. п.

За допущені порушення трудової дисципліни або недогляди в роботі (шлюб та ін) адміністрація і построечный комітет профспілки знижують суму винагороди у встановленому в даній організації порядку.

Одноразове заохочення працівників може здійснюватися у формі грошової винагороди, а також у вигляді подарунків. Розподіл фонду матеріального заохочення за всіма напрямами, а також затвердження положень про преміювання, кошторисів витрачання цього фонду та визначення розмірів премій та інших виплат працівникам з цього фонду здійснюється керівником організації спільно з комітетом профспілки. Проекти кошторисів попередньо обговорюються на постійно діючих виробничих робочих нарадах або зборах.

Виплати премій працівникам з фонду матеріального заохочення, утвореного за рахунок відрахувань від прибутку, граничними розмірами не обмежуються.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 

 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *