Фонди економічного стимулювання

Основним джерелом утворення трьох фондів економічного стимулювання є прибуток. Фонди економічного стимулювання утворюються шляхом прямого відрахування коштів за встановленими нормативами (у відс.) від розрахункової маси прибутку, за винятком першого року переходу на нову систему господарювання (див. схему нижче).

Утворення і використання фондів економічного стимулювання

При цьому темпи зростання фондів економічного стимулювання, утворених за рахунок відрахувань від прибутку, що в роки, наступні за роком переходу на нову систему, не повинні випереджати темпів зростання балансового прибутку.

В організаціях, які до моменту переходу на нову систему не здійснювали розрахунків за закінчені об’єкти та етапи робіт або здійснювали їх частково, одночасно визначаються окремі нормативи відрахувань у фонд економічного стимулювання в проц. до масі розрахункового прибутку, збільшеної на суму економії за видами робіт, які значаться у складі незавершеного виробництва. Ці нормативи застосовуються в роки, наступні за роком переходу на нову систему планування і економічного стимулювання.

В межах, затверджених Міжвідомчою комісією* при Держплані СРСР вихідних норм утворення фондів економічного стимулювання, нормативи відрахувань від розрахункового прибутку встановлюються:

  • будівельно-монтажним організаціям союзного підпорядкування і організаціям союзно-республіканських міністерств союзних республік — міністерствами і відомствами СРСР;
  • будівельно-монтажним організаціям республіканського і місцевого підпорядкування, а також організаціям союзно-республіканських міністерств союзних республік, плани яких затверджуються союзними республіками, — в порядку, визначеному радами міністрів союзних республік.

Нормативи відрахувань у фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва повинні узгоджуватися з відповідними ЦК профспілок. Вони диференціюються за кожною будівельно-монтажної організації, виходячи з коштів, передбачених на ці цілі в плані організацій до переходу на нову систему, і відрахувань від прибутку за додатковими зобов’язаннями.

«Тимчасові рекомендації про взаємини будівельно-монтажного тресту та його підрозділів у нових умовах планування й економічного стимулювання» передбачають, що:

  • трест встановлює своїм підрозділам диференційовані нормативи плати за фонди, утворення фондів матеріального заохочення та соціально-культурних заходів і житлового будівництва;
  • у иестроительных підрозділах, що знаходяться на будівельному балансі тресту, фонди матеріального заохочення за рахунок прибутку не формуються; матеріальні заохочення працівників цих підрозділів здійснюються безпосередньо трестом;
  • фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва може витрачатися централізовано безпосередньо трестом або розподілятися трестом за його підрозділах в залежності від їх потреби з урахуванням показників їх діяльності;
  • фонд розвитку виробництва в підрозділах тресту не створюється; відрахування від прибутку у цей фонд виробляються трестом за встановленими йому нормативам.

*Надалі скорочено називаємо МВК.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *