Що є основним засобом фізичного виховання дітей?

Фізичне виховання дитини є найважливішим аспектом всебічного розвитку особистості. Воно сприяє формуванню у маленької людини таких позитивних якостей, як працьовитість, воля і колективізм. Крім того, фізичне виховання переслідує та оздоровчі цілі. Воно допомагає у формуванні правильного вигину хребта, зміцнення зв’язково-суглобного та м’язового системи, у розвитку склепінь стопи і вдосконалення роботи дихальних органів, судин і серця.

Засоби фізичного виховання

Як же вирішити такі важливі завдання, що дозволяють дитині вирости здоровою і гармонійно розвиненою особистістю? Для цього застосовуються такі засоби фізичного виховання дошкільників:

 • гігієнічні фактори;
 • фізичні вправи;
 • сили природи і т. д.

Досягти різнобічного впливу на організм дитини можна тільки при комплексному використанні всіх перерахованих вище засобів. Це і буде сприяти фізичному вихованню дітей.

Важлива роль у даному випадку відводиться гігієнічним чинникам. Це режим сну і занять, харчування і неспання. Крім того, вихователі та батьки повинні вчити малюків гігієну одягу і взуття, а також прибирання групових кімнат, спортивних снарядів і пристосувань.

Працездатність маленької людини в значній мірі підвищується і від природних факторів природи, таких як вода, повітря і сонце. У дитини, що перебуває на свіжому повітрі, активізуються функціональні можливості організму. Природні фактори сприяють загартовуванню. Крім того, з їх допомогою проводиться тренування механізмів терморегуляції організму. А використання природних сил у поєднанні з різними фізичними вправами дозволяє прискорити обмінні процеси і підвищити захисні сили організму.

Важливість активних рухів

Що є основним засобом фізичного виховання дитину? Відповідь однозначна. Це фізичні вправи. Їх використовують при рішенні цілого комплексу виховних та оздоровчих завдань, мета яких полягає у всебічному розвитку особистості маленької людини.

Дитина робить безліч рухових дій, які є дуже різноманітними. Він ліпить і малює, грає і танцює. Сукупність таких рухів об’єднується в цілісну дію.

Трохи історії

Чому ми розглядаємо фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання? Для того щоб дати відповідь на дане питання, необхідно здійснити невелику мандрівку в минуле. У давнину фізичні вправи були невід’ємною стороною життя людини. З їх допомогою він задовольняв потребу в житлі і їжі, продовження роду, теплі і т. д. Далі людина проходила різні етапи свого розвитку. Разом з ним все досконалішими ставали і його руху.

Що сприяло виникненню фізичних вправ? Вони з’явилися завдяки трудовій діяльності, полювання і навіть воєн. Людині необхідно було вижити. Саме тому він і удосконалив такі якості свого організму, як сила і спритність, витривалість, швидкість і гнучкість. Практично всі заняття вимагали від людини вправності та вміння здійснювати певні дії. Саме тому перед тим як піти на полювання, люди наносили на скелі зображення тварин і стріляли по них з луків. Це була своєрідна тренування, завдяки якій мисливець набував необхідні для піймання звіра навички.

Поява фізичних вправ стало можливим завдяки трудовим процесам і релігійних обрядів, а також безлічі інших подій, які відбувалися в суспільстві. З розвитком цивілізації поступово втрачалося схожість, що існувало між працею і фізичними вправами. При цьому з різноманітної рухової діяльності поступово почали виокремлювати певні дії. Їх стали застосовувати у фізичному вихованні особистості і назвали вправами. Це було метання і біг, стрибки, плавання і т. д. Стали створюватися і спеціальні вправи для розвитку тієї чи іншої групи м’язів. Їх виконували з предметами чи без них.

Широке поширення отримали і рухливі ігри, що виникли ще в далекій давнині. Це улюблена багатьма лапта, пальники, ловишки і багато іншого. З плином часу з’явилися спортивні ігри (футбол і хокей, теніс і баскетбол тощо).
Створення і подальший розвиток фізичних вправ не припиняється і на сьогоднішній день. Триває розробка усе більш нових і вдосконалених систем, що дозволяють розвивати рухову активність дітей.

Що таке фізичні вправи?

Життя будь-якої людини неможлива без активних рухів. Особливо важливі вони для розвивається дитячого організму. На питання про те, що є основним засобом фізичного виховання, можна дати однозначну відповідь. І це підтверджено не тільки теоретичними, але й практичними знаннями педагогіки. Основний специфічний засіб фізичного виховання людини — це фізичні вправи. Їх використовують у комплексі, вирішуючи одночасно виховні і оздоровчі завдання.

Різноманітні вправи як основний засіб фізичного виховання досить ефективно проводять корекцію психофізичного стану організму, що розвивається, маляти.

Згідно практиці і теорії фізичного виховання, термін «вправа» має 2 значення. Перш за все, з його допомогою визначають види різноманітних рухових дій. Вони-то і служать засобами фізичного виховання. Крім того, під вправами розуміють неодноразово відтворюються дії, що плануються у відповідності з методичними вказівками. Обидва роз’яснення терміна мають між собою тісний зв’язок. Однак між ними є і деякі відмінності. У першій трактуванні слова «вправа» мова йде в основному про те, за допомогою яких інструментів відбувається вплив на фізичний стан дітей. Друге роз’яснення пояснює нам, яким чином здійснюється цей вплив.

Що відносять до фізичних вправ?

Не всякі активні рухи дітей сприяють виховного процесу. Основний засіб фізичного виховання у формі вправ має місце тільки тоді, коли активність малюків спрямована на вирішення завдань гармонійного розвитку особистості, і відповідає всім правилам педагогічного процесу. В якості таких рухів можуть виступати біг, ходьба, плавання і т. д. Вони грають роль засобу фізичного виховання дітей дошкільного віку. Такі рухи сприяють забезпеченню функціональної активності організму і вдосконалення психофізичних якостей особистості. Варто тільки завжди пам’ятати про те, який засіб фізичного виховання є основним, і не ототожнювати його з деякими побутовими та трудовими діями.

Зміст тренувальних рухів

Фізичні вправи складаються з певних рухових дій і тих процесів, які при цьому відбуваються у всіх системах організму. Проведення активних занять з дітьми передбачає подачу свідомої установки, спрямованої на досягнення потрібного результату дій. Це відповідає тим завданням, які стоять перед педагогами.

Чому фізичні вправи є основним засобом виховання? Тому що при їх виконанні відбувається значна активізація розумових процесів і рухових уявлень. Розвивається уява, увага, пам’ять і т. д. Крім того, завдяки виконанню фізичних вправ зміцнюється серцево-судинна, нервова і дихальна системи. Активні рухи вимагають від дітей деяких вольових зусиль, що сприяє розвитку емоційної сфери та сенсомоторних функцій.

Техніка вправ

Це поняття включає в себе той спосіб, за допомогою якого виконуються необхідні рухи. Техніка вправ може бути різним. Це відноситься до швидкості і способам виконання (спиною вперед, на шкарпетках і т. д.). Вибір тієї чи іншої техніки надає величезний вплив на результати виконуваних вправ. Крім того, під час проведення занять нерідко використовується спортивний інвентар, що дозволяє доводити руху до досконалості.

Техніка будь-якої фізичної вправи має три складові частини. Першою з них є основа. Це ті головні елементи вправи, які покликані вирішувати рухові завдання. Другою складовою техніки активних занять є визначальна ланка. Це та частина руху, яка є вирішальною. Прикладом визначальної ланки може служити відштовхування ніг при стрибку на місці. Виділяють ще і деталі техніки вправ. Вони являють собою другорядні особливості активних дій, які можуть бути змінені.

Вікові особливості занять

Більшість батьків знають, що є основним засобом фізичного виховання дітей. Саме тому, починаючи з раннього періоду життя дитини, тата і мами проводять зі своїми малюками активні заняття. Причому рухи дитини мають відповідати її віку. Так, у грудній період життя малюк здатний тільки на пасивні вправи або пасивно-активні, виконувати які йому допомагають дорослі. Ці заняття супроводжуються повітряними ваннами і масажем. Підростаючи, малюк починає повзати, готується до ходьбі, катає і кидає м’ячик. У цьому віці дані руху і є тими фізичними вправами, які необхідні для розвитку особистості.

Більш складні заняття проводяться з дітьми 5-6 років. Що є основним засобом фізичного виховання в цьому віці? Все ті ж загальнорозвивальні вправи. Тільки підросли малюки вже повинні виконувати:

 • різноманітні види бігу, ходьби, стрибків і лазіння;
 • шикування, повороти і перешикування;
 • танцювальні рухи.

Форми занять

Основний специфічний засіб фізичного виховання, яким є вправи, може реалізовуватися по-різному. Головними формами активних тренувань для дітей служать:

 • фізкультхвилинки;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття фізкультурою;
 • рухливі ігри;
 • самостійні заняття.

Ранкова гімнастика

Основний специфічний засіб фізичного виховання – це різноманітні вправи. Їх виконання проводиться за допомогою такого компонента, включеного в режим дня дітей, як ранкова гімнастика. Її вправи дозволяють зняти деяке гальмування, що залишився після нічного сну. При цьому забезпечується тренування всіх груп м’язів, що сприяє формуванню гарної постави і готує незміцнілий дитячий організм до подальших навантажень.

Тривалість таких тренувань залежить від віку малюків. Так, молодшій групі досить позайматися 4-5 хвилин. Старшим дитсадівцям потрібні заняття, які тривають 10-12 хв.

Всі вправи при цьому підбирають таким чином, щоб вироблялася послідовна розробка різних м’язових груп від плечового пояса до стоп. Далі використовуються руху, підсилюють обмін речовин в організмі. Це різноманітні підскоки, що чергуються з легким бігом. На останньому етапі ранкової гімнастики регулюється робота дихальної і серцево-судинної систем. Це можливо при виконанні вправ у ходьбі, танцювальних кроків і т. д.

Фізкультхвилинка

Основним специфічним засобом фізичного виховання є і короткі по часу заняття. Це фізкультхвилинки, які рекомендується проводити в середньої, а також у старшій і підготовчої групах у процесі занять або в перервах між ними. Навіть короткочасна рухова активність дозволяє зняти втому і відновити позитивний емоційний стан.

Проводиться фізкультхвилинка сидячи. Її організовують і стоячи біля столів, за якими займаються діти. Вона включає два або три вправи на рух рук, розгинання тулуба, а також кроки на місці. Все це активізує роботу м’язів і розширює грудну клітку. Виконують такі вправи не більше однієї-двох хвилин.

Рухливі ігри

У педагогіці нерідко користуються і ще однією формою роботи з дітьми. Це рухливі ігри. Як засіб фізичного виховання такі заняття:

 • розширюють руховий досвід дитини, збагачуючи його новими, так і більш складними рухами;
 • удосконалюють наявні у малюків рухові навички;
 • виховують активність, самостійність, а також позитивні стосунки в колективі однолітків;
 • розвивають такі рухові якості, як витривалість, швидкість і спритність.

Рухливі ігри як основні засоби та методи фізичного виховання планується педагогом заздалегідь. При цьому вони включаються в режим дня малюків. Вранці у дітей гри виникають самі собою. Тривають вони і після, вже на прогулянці. Тільки тут вони є однією з форм щоденної роботи педагога. Тривалість організованих рухливих ігор та вправ на вулиці, як правило, становить 30-40 хв. У вечірні години таким заняттям відводять 10-15 хв. Така форма фізичного виховання зміцнює здоров’я малюків і загартовує їх організм. Добре, якщо під час таких вправ діти будуть забезпечені інвентарем та спортивними посібниками, що стимулюють рухову активність.

Самостійні заняття

Фізичні вправи можуть виконуватися за бажанням та ініціативою дітей. В такому випадку вони з’являться самостійним заняттям. Тим не менш подібна рухова активність повинна перебувати під постійним наглядом вихователя. Ця форма роботи з дітьми спрямована на розвиток рухів і формування звички до самостійного виконання вправ.

Методика використання фізичної культури

Те, за допомогою якого способу застосовуються активні рухи в процесі виховання дітей, залежить від віку, а також від умов проведення занять і рухових можливостей малюків. Існує дві групи різних методів. До першої з них відносяться специфічні. Їх застосовують тільки в процесі фізичного виховання. У другу групу входять загальнопедагогічні методи.

Коло їх використання поширюється на всі випадки виховання і навчання. У перелік специфічних способів входять:

 • методи, суворо регламентують фіз. вправи;
 • рухливі ігри;
 • змагальний метод, коли вправи використовуються в змагальній формі.

Всі ці способи покликані вирішувати завдання з навчання малюків техніці виконання вправ. Також вони допомагають у вихованні фізичних якостей особистості.
Всі вправи для дітей пропонуються в максимально конкретній формі. Це можуть бути різні завдання, наприклад, «добеги до лавки». Крім того, педагоги нерідко використовують образні імітації та завдання. Наприклад, «бігти треба тихо, як мишки». Специфічні методи фізичного виховання мають на увазі і роботу з різними предметами (палицями, м’ячами тощо). При цьому все навчання відбувається від простих рухів і дій до складніших.

При застосуванні общепедагогических методів використовуються словесні і наочні методи впливу. Який же вибрати спосіб педагогу для здійснення процесу фізичного виховання? Застосовувати знадобиться відразу кілька методів. Тільки їхня сукупність забезпечить успішне вирішення поставленого завдання.

Для студентів, що навчаються в педагогічних вузах, вивчають, що є основним засобом фізичного виховання, МТІ пропонує для ознайомлення готові курсові роботи та реферати по даній темі.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *