Договори субпідряду

Виконання субпідрядником спеціальних будівельних та монтажних робіт і фінансування їх у разі відсутності договору субпідряду забороняється. Договори субпідряду можуть бути укладені лише на роботи, включені в план капітального будівництва і затверджені титульні списки.

Допускається укладання генпідрядником договору субпідряду на виконання робіт з комплексного монтажу всього технологічного обладнання та супутніх йому спеціальних будівельних робіт з одного субпідрядною організацією, яка здійснює монтаж основного технологічного обладнання. Для виконання окремих видів робіт субпідрядник має право залучати інші спеціальні організації, що входять у систему одного міністерства (відомства), і несе відповідальність перед генпідрядником за всі роботи, в тому числі виконуються залученими організаціями.

Спеціалізована організація за договором субпідряду зобов’язана своїми силами і засобами виконати встановлені планом монтажні і спеціальні роботи у встановлений договором строк у відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією і забезпечити належну якість; здійснити індивідуальне випробування і випробування змонтованого обладнання та систем, усунути дефекти й недоробки, виявлені при прийманні закінчених субпідрядником робіт.

Субпідрядник нарівні з генпідрядником несе відповідальність за здачу замовнику об’єктів і потужностей у встановлені терміни для проведення комплексного випробування та випробування устаткування і бере в ньому участь.

Правові відносини генпідрядних і субпідрядних будівельних організацій будівельних міністерств, встановлення взаємних зобов’язань і відповідальності у процесі кооперування їх виробничої діяльності визначаються «Положенням про взаємовідносини між генпідрядними і спеціалізованими субпідрядними будівельно-монтажними організаціями», видаваним союзними будівельними міністерствами.

Це положення визначає засади кооперування виробничої діяльності будівельно-монтажних організацій системи даного міністерства, що полягають в обопільній відповідальності генпідрядної і субпідрядних організацій за своєчасне введення об’єктів і потужностей у встановлені строки та належної якості, за виконання планів і графіків робіт, завершення етапів і конструктивних елементів.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *