Освіта як соціокультурний феномен

Освіта як соціокультурний феномен – наша тема сьогодні. Без утворення неможливо уявити людське життя на даний момент. Посудіть самі, хіба можливо було б створення тих же комп’ютерів або ефективних систем впливу на інших людей, якщо не було освіти?

Адже якщо людина не вміє читати, то як можна на нього впливати в такому величезному суспільстві? Коли були ще первісні часи, то була можливість впливати на соціум шляхом публічних виступів. Зараз же це робиться, в основному, через текст.

Природно, всіх феноменів освіти не розглянути через цей приклад. Точно так само справи йдуть і з іншими його елементами. Освіта як соціокультурний феномен спрямоване на істотне поліпшення життя людей в рамках нинішнього суспільства.

Тому якщо людина хоче банально вижити, то йому потрібно підвищувати рівень свого розвитку хоча б через систему освіти. Хоча є й інші можливості. Але з самого початку потрібно розібратися, що таке освіта.

Як можна розглядати якесь явище в людському суспільстві, якщо навіть не розуміти його визначення? Тому ми почнемо саме з нього.

Зміст статті

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Яке складне назва даного підрозділу, ви не знаходите? Давайте розберемося в ньому більш детально. З самого початку слід розібратися в понятті «освіта».

Соціокультурний феномен цього терміна полягає в тому, що сама наявність освіти є породженням суспільства. Позитивним породженням.

Що ж це таке? Саме визначення даного поняття принципово відрізняється в залежності від науки.

Давайте розглянемо системно освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес коротко крізь призму різних наук.

Освіта в психології

Важливо розуміти, що всі соціальні науки між собою певним чином пов’язані. Тому не можна говорити, що тільки певна точка зору є єдино правильною. Даний підхід буде неправильним хоча б з тієї причини, що всі науки між собою пов’язані.

І коли йдеться про окрему теорії, то не мається на увазі її відрив від загальнонаукового апарату. Кожна з існуючих нині методологічних систем пізнання світу перетинається з іншими дисциплінами і навіть на їх стику створює нові.

Загалом, тепер приступимо безпосередньо до явища освіти в психології. Розуміння його витоків і принципів освіти має дуже велике значення в нинішньому світі.

Ми вже зрозуміли, що потрібно розглядати освіту як соціокультурний феномен. Педагогічна система та процес завжди формує певні риси характеру в особистості. І психологія вивчає, яким чином освіта впливає на даний процес.

Крім всього іншого, дана наука розглядає феномен освіти не тільки крізь призму педагогіки (адже формування особистості є також її сферою компетентності), а ще й розробляє чисто психологічні методи підвищення ефективності навчання.

Наприклад, потрібно розуміти, яким чином діють когнітивні функції у дорослих і дітей. Якщо люди більш старшого віку мислять певним чином, то це ще не означає, що інші люди так думають. Тому психологія розглядає механізм формування когнітивних функцій та їх подальшого розвитку.

Освіта в соціальній психології

Соціальна психологія – це наука, яка вивчає взаємодію між людьми в малих і середніх соціальних групах. Фактично це стосується поняття «освіта», як соціокультурний феномен, і його сучасний стан безпосередньо пов’язано з тим, яким чином складаються соціальні відносини.

Не слід плутати поняття освіти в психології, соціальної психології і соціології. Адже розглядаються абсолютно різні предмети такого об’єкта, як освіта.

Чому ж в соціальній психології є освіта? Це процес, який сприяє соціалізації особистості. Що ж це таке?

Соціалізація – це процес засвоєння соціальних норм і установок індивіда, його адаптації до суспільства і формування його соціальних навичок.

Визначення соціалізації, так само як і освіти, є принципово різними. І немає можливості сказати точно, яка з них є правильним. Але основна ідея зрозуміла.

Освіта в соціології

Освіта має дуже тісний зв’язок з такою наукою, як соціологія. З самого початку варто розібратися, що це за наука. Це дисципліна, яка вивчає суспільство. Це дуже спрощене поняття.

Деякі соціологи взагалі вважають, що не слід використовувати такий термін з тієї причини, що він є дуже розмитим. Адже, наприклад, яка різниця між поняттями «суспільство» і «народ»? Але це взагалі інші поняття. Товариство має більш широке трактування, в той час як народ є більш конкретним терміном.

В соціології розглядається освіта як соціокультурний феномен і загальнолюдська цінність. І чому так виходить? Чи є раціональне зерно в цьому? Звичайно, так. Ми вже розібралися, що освіта є дуже важливим провідником на шляху розвитку людства.

Саме завдяки освіченості кожного індивіда суспільство як велика соціальна група, може фільтрувати його членів за статусом і рівнем інтелекту хоча б приблизно. Тому представляється освіта як соціокультурний феномен.

Ціннісні пріоритети освіти

Виходячи з того, що освіта є суспільною цінністю, то слід розібратися, чому люди породили ряд освітніх соціальних інститутів? Важливо зрозуміти, що для розглянутого нами явища характерна багатовимірність освіти як соціокультурного феномену.

Саме тому дана сфера людства так цікава і водночас складна для навчання. Давайте розглянемо основні цінності, на яких базується освіта.

Утвердження особистістю своєї ролі

Це дуже важливий пункт з тієї причини, що освіта стимулюється суспільством найчастіше саме соціальної одобряемостью такої професії, як педагог.

Природно, у нашому соціумі зарплата у цих фахівців не сильно велика, але ось що стосується поваги до представників цієї непростої професії у дорослої частини населення цього не відняти.

І дуже важливо враховувати цей момент для того, щоб розібратися в такому цікавому феномен – освіта як соціокультурний процес.

Коротко кажучи, саме соціальна одобряемость нерідко стає причиною, чому людина йде працювати в цій сфері. Адже навчати досить важко. Особливо це стосується дітей та ще за таку маленьку зарплату.

Цінності, пов’язані зі спілкуванням

Кожна людина є соціальною істотою. Відповідно, нам хочеться спілкуватися. І завдяки утворенню така можливість є.

Дана група цінностей поєднана з попередньою, так як завдяки освіті є можливість відчути себе добре через приналежність до досить шанованою в суспільстві групі, а також можливістю поспілкуватися з дітьми і виховати їх.

Адже чомусь у дорослої частини людей в переважній кількості випадків з’являється бажання виховувати навіть чужих дітей. Можливо, це із-за наявності материнського інстинкту, яким нікуди подітися після того, як свої діти виросли.

І завдяки школі така можливість у них з’являється. Сюди ж входять цінності, пов’язані з розширенням кола спілкування.

Цінності, що орієнтують на розвиток творчості

Неймовірно, але педагогічний процес є прекрасним простором для творчості. Адже до кожної дитини потрібно знаходити індивідуальний підхід, що зробити не так вже і просто насправді.

Саме тому педагогу доводиться проявляти свою уяву та творчість, щоб впливати на дітей правильним чином. Адже принципу індивідуальності ніхто не відміняв.

Втім, деякі педагоги не збираються знаходити індивідуального підходу до кожного учня. Їм простіше крикнути на людину, думаючи, що це ефективно.

Але адже якщо крик працював з однією дитиною, а інший на нього не буде реагувати. Адже кожна людина різна і говорити про те, що один і той же метод буде працювати на всіх людей, не доводиться.

Тим не менш такі все одно є. І саме через них відбуваються суперечки на предмет того, як потрібно спілкуватися з дитиною – строго або ж лагідно.

Одного можна тільки вмовити, а іншого – змусити. Але от, щоб визначити, хто є хто, потрібно використовувати чимало педагогічного досвіду та винахідливості. Деяким подобається, так як творчі люди є дуже гнучкими.

Цінності, пов’язані з питаннями самореалізації

Це також дуже важлива група цінностей, яка пов’язана з усіма іншими. Так, викладач не заробляє достатньо багато, але у нього є можливість підвищити свою самооцінку іншим чином.

Якщо у нього виходить проявити творчий підхід, ефективно впливати на дітей, підвищувати ефективність навчання у представників різних соціальних категорій, то природно, такий вчитель буде молодцем і це може допомогти питань, пов’язаних з його самореалізацією.

Цінності, спрямовані на прагматичні потреби

Даний пункт не особливо актуальне для нашої системи освіти, а ось за кордоном дійсно, там все шикарно з прагматикою.

Учитель вважається досить престижною і високооплачуваною професією, при якій людина може собі дозволити дуже багато. Принаймні, одягненим, взутим і ситим людина, що працює в сфері освіти. І це дуже важливо враховувати.

Ось такі групи цінностей, який рухають обазование як соціокультурний феномен. Що це таке взагалі? У нас більше половини статті минуло, а ми так і не розібралися.

В принципі, нічого особливо складного немає. Феномен – це явище, яке можна спостерігати безпосередньо, через свої органи почуттів. Що стосується частини «соціокультурний», то ми вже з нею розібралися.

Соціокультурний феномен – це явище, засноване на пріоритетних цінності певного суспільства, який був сконструйований ним для забезпечення внутрішньої організації і розвитку.

Загалом, соціокультурним феноменом можна називати те, що було створено соціумом для того, щоб воно не стагнувало і не деградувало. І освіта є дуже важливим пунктом на шляху до цього.

Освіта та його функції

Освіта як соціокультурний феномен є, як ми вже зрозуміли, не просто існуючої річчю, а тієї, яка спрямована на виконання яких-небудь цілей. В даному підрозділі ми розглянемо основні завдання, які виконує освіта.

Що ж, давайте розберемося у всьому цьому. Основною функцією, яка характеризує освіта як соціокультурний процес є комплексом двох дрібніших функцій. Це навчання і виховання. Їх можна називати базовими.

Навчання відбувається не стільки для тієї мети, щоб підвищити рівень ерудиції дитини, але і допомогти йому визначитися з майбутньою професією. Саме для цього є уроки типу фізики і хімії.

Так, непогано розбиратися дітям в таких складних темах, як валентність або ж розуміти основні принципи загальної теорії відносності, але дана задача є не найлегшою.

І тут ми стикаємося з досить великими проблемами. Адже не кожна дитина готовий докладати вольові зусилля для того, щоб вчитися. Для цього потрібна друга важлива функція освіти – виховання.

Вона спрямована не тільки на більш ефективне освоєння потрібного матеріалу, але і на формування особистості у всій її повноті і індивідуальності.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес ставить своєю метою формування особистості людини без комплексів, тобто, забезпечити максимально ефективну його соціалізацію в цьому складному світі.

І це виходить робити з перемінним успіхом. Освіта як соціокультурний феномен також має ряд додаткових функцій, які також бажано розглянути.

Додаткові функції освіти

Не слід думати, що лише двома функціями такий соціальний інститут, як освіта, повна. Є ще ряд додаткових завдань, які ставить перед собою мету виконати дане явище, феномен. Отже, давайте більш детально розглянемо ці функції.

Вірніше, важливо зрозуміти основні моменти, які характеризують основні.

  • Розвиток особистості ставиться на перше місце, навчання – лише на друге.
  • Соціалізація особистості є однією з основних завдань, що характеризують освіту як соціокультурний феномен.
  • Формування інтелектуальності людини і його нравствености.
  • Привчання дитини до необхідним для виживання навичкам.
  • Підготовка до повноцінного функионированию у цьому соціумі.

Висновки про освіту

Освіта є дуже цікавою, але при цьому важливою сферою людського життя. Очевидно, що неможливо повністю розглянути всіх феноменів даного явища в такій маленькій статті.

Адже є цілий курс в університетах непрофільного напряму, який акцентує свою увагу на проблеми освіти. А дана стаття розглядає лише одну з тем даного курсу. Не більше.

Тим не менш дана інформація є дуже корисною для людей, які хочуть почати вивчати педагогіку з нуля.

І почати потрібно саме з теми «Освіта як соціокультурний феномен». Коротко ж ми це зробили. Ось такий у нас реферат вийшов, а може шпора …

Удачі вам!

© 2015,

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *