Технічний нагляд замовника

Згідно з Правилами про договори підряду на капітальне будівництво, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від грудня 1969 р № 973* замовник здійснює контроль і технічний нагляд за якістю виконаних робіт, перевіряє їх відповідність робочим кресленням і виробляє приймання робіт за актами.

Замовник не має права приймати від підрядника і оплачувати роботи, які виконані з порушенням вимог Дбн, Технічних умов або з матеріалів, конструкцій і деталей, що не відповідають вимогам ГОСТ і СНиП.

Представник технічного нагляду замовника перевіряє якість робіт по мірі їх виконання, у будь-який час і про всі помічені дефекти і порушення повідомляє керівнику робіт (майстру), вимагаючи їх виправлення. У необхідних випадках технічний нагляд вимоги про поліпшення якості робіт або виправленні вже виконаних робіт записує в журнал (див. стор 186) із зазначенням терміну виконання. У цій же графі журналу робиться відмітка про виконання вимог контролюючого особи. Представник замовника бере участь також у складанні актів на приховані роботи та підписує їх.

Докладні відомості щодо здійснення технічного нагляду викладені у Довіднику замовника (забудовника) (М., Стройиздат, 1971).

Авторський нагляд

Авторський нагляд здійснюється згідно з Положенням, затвердженим Держбудом СРСР.

Авторський нагляд проектних організацій за будівництвом вводився в цілях поліпшення якості, скорочення тривалості та зниження вартості будівництва, а також з метою підвищення відповідальності проектних, будівельно-монтажних організацій і замовників за якість споруджуваних об’єктів.

Авторський нагляд здійснюється проектними організаціями, разработавшими проект.

Проектна організація, що здійснює авторський нагляд, покладає його проведення на авторів проекту, і, в разі необхідності, на інших кваліфікованих спеціалістів проектної організації, що брали участь в розробці цього проекту.

Проектні організації, які здійснюють авторський нагляд, зобов’язані:

  • спостерігати за відповідністю будівель і споруд затвердженим проектам;
  • спостерігати за технологією виробництва будівельно-монтажних робіт, від якості виконання яких залежить міцність і стійкість окремих конструкцій і споруди в цілому;
  • негайно повідомляти замовника, будівельно-монтажним організаціям, що виконують роботи, і розголошення банку про всіх випадках відступів від проекту і недоброякісно виконаних роботах. Замовник, генпідрядні та субпідрядні будівельні і монтажні організації не має права пред’являти такі роботи до оплати до усунення виявлених недоліків;
  • виявляти в процесі будівництва можливості зниження вартості і поліпшення якості зведених будинків і споруд та вносити в робочі креслення проекту за погодженням із замовником і будівельною організацією необхідні зміни, спрямовані на поліпшення якості споруджуваного об’єкта та зниження його вартості;
  • забезпечувати своєчасне вирішення всіх технічних питань щодо проектної документації, що виникають у процесі будівництва.

* СП СРСР, 1970, Na 2, ст. 11.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *