Організація і робота робочих комісій перед прийомом робіт

Приймання об’єктів в експлуатацію передує організація і робота робочих комісій, які призначаються наказом керівника підприємства або організації замовника. Порядок і тривалість роботи робочих комісій визначаються замовником за погодженням з генпідрядником.

До складу робочих комісій входять: представники замовника (голова), генерального підрядника, субпідрядних організацій, проектної організації, технічної інспекції профспілок, профспілкової організації замовника, органу державного санітарного нагляду, органу державного пожежного нагляду і за рішенням замовника — представників інших зацікавлених організацій.

Робочі комісії зобов’язані:

  • перевірити відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації та Сніпу, а також їх якість і дати йому оцінку;
  • перевірити зроблені раніше монтажними організаціями індивідуальні випробування і випробування змонтованого обладнання та прийняти його в комплексне випробування за актом; дати висновок щодо комплексного випробування устаткування, винести рішення про готовність його до експлуатації, що записується в акті;
  • провести перевірку окремих конструкцій і вузлів, будівель та споруд (у тому числі комунікацій) і прийняти їх;
  • перевірити забезпеченість прийнятих підприємств (їх окремих черг і пускових комплексів) матеріально-технічними ресурсами та кадрами, а також усім необхідним для обслуговування цих кадрів і підготувати зведене висновок про готовність об’єкта в цілому до прийняття його в експлуатацію державною приймальною комісією.

Робочі комісії наділені відповідними правами для виконання покладених на них обов’язків.

Генеральний підрядник зобов’язаний подати до робочої комісії наступну документацію:

  • список організацій, що брали участь у виробництві будівельно-монтажних робіт про зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за кожний вид робіт;
  • комплект робочих креслень на будівництво пред’являється до приймання об’єкта з написами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним в них змін;
  • акти про опади будівель, споруд і фундаментів під обладнання і документи про результати проведених випробувань будівельних матеріалів; акти приймання прихованих робіт;
  • акти випробувань всіх видів внутрішніх і зовнішніх комунікацій, санітарно-технічних пристроїв, електроустановок, електромереж, телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації та автоматизації, а також акти індивідуального випробування та випробування обладнання і технологічних трубопроводів, а також випробування пристроїв, що забезпечують вибухо-безпека, пожежна безпека та блискавкозахист;
  • журнали виконання робіт та авторського нагляду.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *