Робота громадського інспектора

Громадський інспектор зобов’язаний щоденно проводити перевірку дотримання вимог охорони праці на робочих місцях і вживати заходів для негайного усунення виявлених порушень.

Проводячи перевірку на робочих місцях, громадський інспектор зобов’язаний вимагати, щоб:

 • будівельно-монтажні роботи здійснювалися лише за наявності проектів виробництва робіт, технологічних карт або (монтажних схем з обов’язковим вирішенням у них питань техніки безпеки;
 • були вжиті заходи по забезпеченню електробезпеки і пристрою надійного заземлення; правильного складування будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;
 • при розробці ґрунтів було здійснено надійне кріплення стінок і укосів котлованів і траншей;
 • при виконанні робіт застосовувалися тільки справні будівельні машини, механізми і пристосування з усіма огорожами обертових частин;
 • риштування, підмостки, драбини та інші засоби підмощування містилися в повній справності при наявності всіх передбачених огорож; щоб для підмощування не використовувалися сторонні, не призначені для цих цілей предмети;
 • робітники були забезпечені справним спецодягом і взуттям, передбаченої нормами, і засобами індивідуального захисту (каски, окуляри, респіратори, запобіжні пояси); доброякісною питною водою; санітарно-побутовими приміщеннями, утримуються в належному стані; умивальниками з милом і рушниками;
 • робітники по своїм професіям були забезпечені пам’ятками та інструкціями з техніки безпеки, а на робочих місцях були вивішені попереджувальні написи і плакати.
 • Громадський інспектор повинен вимагати від адміністрації на своїй ділянці дотримання встановленого законом режиму робочого часу і часу відпочинку, правил охорони праці жінок і підлітків.

Для виконання покладених на нього обов’язків громадський інспектор має право:

 • у будь-який час безперешкодно приходити на ділянки і об’єкти робіт будівельної організації, в якій він працює, і проводити перевірку виконання правил і норм охорони праці;
 • вимагати від адміністрації недопущення до роботи осіб, які не пройшли вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці, а також осіб, не забезпечених засобами індивідуального захисту або не застосовують їх;
 • вимагати в усній і письмовій формі після встановлення строків виконання від бригадира, майстра та інших керівників робіт усунення виявлених порушень правил охорони праці. Якщо виявлені порушення становлять загрозу для життя працюючих, громадський інспектор повинен вимагати припинення роботи і негайно повідомити про це адміністрації та постройкому.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *