Розробка маркетингової стратегії підприємства є дуже важливим елементом діяльності будь-якої фірми, оскільки саме за допомогою маркетингового плану компанія може зрозуміти, яке її реальне становище на ринку, поставити правильні цілі, а також визначитися зі шляхами досягнення цих цілей. Грамотно розроблений маркетинговий план дозволить підприємству правильно розрахувати бюджет і уникнути зайвих витрат.Жодна компанія не може успішно існувати і розвиватися без маркетингових цілей, зазвичай вони полягають у залученні нових клієнтів, освоєння порожніх ніш на ринку, збільшення продажів, а також у підвищенні конкурентоспроможності товару. Вище перелічені цілі переслідує кожне підприємство, що бажає розвитку і процвітання.

Розробляючи маркетинговий план для фірми, необхідно врахувати, що він повинен залишатися гнучким. Підприємцям, по мірі здійснення етапів стратегії, доведеться трохи відступати від пунктів, вносити до них зміни і доповнення. Отже, давайте дізнаємося, як розробити маркетингову стратегію.

По-перше, необхідно визначитися з періодом, на який розробляється стратегія. Тривалість періоду варіюється в залежності від цілей (вони можуть бути довгостроковими або короткостроковими) і специфіки роботи самого підприємства.

По-друге, слід пам’ятати про головний принцип розробки маркетингової стратегії: завдання і цілі повинні бути конкретними, як і методика їх вирішення та досягнення. Необхідно пам’ятати, що кожен пункт маркетингового плану повинен базуватися на обґрунтованих висновках, зроблених під час вивчення ринку.

Першим етапом у розробці маркетингової стратегії має стати SWOT-аналіз, який покаже можливості і загрози, присутні на конкретному ринку. При проведенні SWOT-аналізу необхідно порівняти власне підприємство з аналогічними фірмами конкурентів, ґрунтуючись на стандартних критеріях.

Крім того, необхідно провести ретельне дослідження ринку, щоб зрозуміти, які сегменти є найбільш перспективними і успішними, а також дізнатися, який товар користується популярністю серед покупців. Звичайно, при входженні на конкретний ринок кожне підприємство аналізує його стан, але не слід забувати, що переваги клієнтів нерідко змінюються.

Як вже говорилося вище, збільшення продажів є однією з головних цілей, переслідуваних підприємцями, але, розробляючи маркетингову стратегію, слід чітко визначитися, за рахунок яких споживачів фірма збирається наростити продажі. Дуже важливо визначити той сегмент споживачів, який буде розглядатися як цільової, оскільки саме на цільовий сегмент спрямована рекламна діяльність компанії.

Визначення цілей є дуже важливим етапом, що вимагає конкретики. Для успішної реалізації маркетингової стратегії підприємству слід розробити кількісні і якісні цілі. Наприклад, збільшення частки ринку на 20 %, завоювання лояльності певних покупців і т. д. Слід пам’ятати, що саме від того, наскільки конкретно були поставлені маркетингові цілі залежить правильність вибору шляхів їх досягнення.

Після того як мети були поставлені, слід визначитися, які товари або послуги фірма буде надавати покупцям. Виходячи з досліджень, необхідно зрозуміти, чим пропонований товар буде краще товару-аналога,
виділити його унікальна торгова перевагу, а також призначити за нього певну ціну.

З урахуванням поставлених цілей, специфіки роботи фірми, а також регіональних особливостей, необхідно вибрати ефективні канали просування продукту. Саме грамотно сплановані елементи комунікаційної політики дозволять компанії досягти поставлених орієнтирів. Варто відзначити, що в останньому пункті маркетингової стратегії розраховується бюджет на проведення рекламних заходів.

Грамотно розроблена маркетингова стратегія дає розуміння багатьох речей, наприклад, яке місце фірма займає на ринку, чи вона зможе зайняти додаткові ніші, який товар користується попитом, а також, які саме ресурси потрібні для подальшого просування продукту.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here